Đề tài: Một số Giải pháp nhằm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong các Doanh nghiệp ở VNMỤC LỤC​

Lời nói đầuTrong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường và hội nhập nền kinh tế thế giới,môi trường kinh doanh chung cũng đã mang đủ sắc thái mặc dù chưa phải là chưa khắc nhiệt.đã đến lúc các doanh nghiệp phải nhìn nhận các vấn đề cho đúng đắn và xây dựng cho mình một chiến lược và nguồn nhân lực , chiến lược đó phải gắn liền và ngang tầm với chiến lược sản xuất kinh doanh.cùng với việc quản lí tài chính , sản xuất, marketing . thì quản lí nguồn nhân lực là một trong những phương pháp quan trọng góp phần nâng cao năng suất chất lượng và hiệu quả tại các doanh ngiệp.ngày nay, sự phát triển khoa học và công nghệ diễn ra mạnh mẽ đòi hỏi các doanh nghiệp muốn đứng vững và phát triển thì cần phải thay đổi những chiến lược cho phù hợp với thời đại.vì vậy doanh nghiệp phải có nguồn nhân lực có trình độ đáp ứng được yêu cầu đó. vấn đề đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiêp đã trở nên cần thiết đây còn là chủ đề được qua tâm nhiều nhất.chỉ có đào tạo và bồ dưỡng thì mới nâng cao trình độ và năng lực cho nguồn nhân lực . lúc đó họ sẽ đủ khả năng tiến cận với sự thay đổi.Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là một trong những chức năng quan trọng của quản lí nguồn nhân lực ,cùng với các chức năng tuyển dụng, bố trí sắp xếp, đánh giá đãi ngộ .

Hiện nay,có một số doanh ngiệp nước ta đã quan tâm đến vấn đề này bởi vì các doanh nghiệp đã nhận thức được vai trò con người trong việc phát triển là có ý nghĩa như thế nào.Nhưng không ít doanh nghiệp không nhận thấy tầm quan trọng của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ; Vậy yêu cầu đặt ra với các doanh nghiệp VN là phương pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực như thế nào cho có hiệu quả và phù hợp vào khả năng, tiềm lực của doanh nghiệp và trình độ, năng lực của các nhà quản lý rất nhiều.

Với những lý do trên qua nghiên cứu tư liệu và đặc biệt có sự giúp đỡ tận tình của cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Huyền, em mạnh giạn chọn đề tài “Một số giải pháp nhằm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp ở Việt nam “.Hy vọng qua đây em biết thêm và nhận thức được vấn đề một cách kỹ càng.Kết cấu bài viết của em gồm có:


Chương I: Lý luận chung về đạo tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp .

Chương II: Thực trạng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp Việt nam.

Chương III: Các giải pháp và kiến nghị đối với đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp ở Việt nam.


Với khả năng và trình độ của em còn non, chắc chắn bài viết này sẽ không tránh khỏi thiếu sót. Em mong được sự chỉ dẫn và đóng góp của cô để bài viết này được hoàn chỉnh hơn và rút kinh nghiệm trong các lần nghiên cứu tiếp theo.

Em xin chân thành cảm ơn cô.


Xem Thêm: Một số Giải pháp nhằm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong các Doanh nghiệp ở Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số Giải pháp nhằm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong các Doanh nghiệp ở Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.