Đề tài: Quản lý nhân sự trong Cty Thiết Bị Tin Học Trường Giang

MỤC LỤC
Lời nói đầu 2

Chương 1: khảo sát nghiệp vụ đề tài .4
I.tìm hiểu lĩnh vực nghiệp vụ .4
II.Nghiên cứu xây dựng chương trình 4
1. ứng dụng của tin học trong công tác quản lý .5
2. Mục đích của đề tài 6
3. Hoạt động thường xuyên của hệ thống .6
4. Các bước xây dựng hệ thống thông tin .9
5. Một số yêu cầu khác của chương trình 11
III. Hạn chế của hệ thống cũ 11
IV. Yêu cầu đổi mới của hệ thống 12


Chương 2: phân tích hệ thống 13
I.Mục đích của chương trình 13
II.Phân tích chung .13


Chương 3 : thiết kế hệ thống 15
Các màn hình chức năng


Xem Thêm: Quản lý nhân sự trong công ty Thiết Bị Tin Học Trường Giang
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý nhân sự trong công ty Thiết Bị Tin Học Trường Giang sẽ giúp ích cho bạn.