Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ BÍ QUYẾT THƯƠNG MẠI Hỏi đáp xuất khẩu cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. BÍ QUYẾT THƯƠNG MẠI Hỏi đáp xuất khẩu cho doanh nghiệp vừa và nhỏ


  MỤC LỤC


  I. RA QUYẾT ĐỊNH XUẤT KHẨU

  1. Tại sao một doanh nghiệp phải xuất khẩu ?

  2. Những lợi thế và rủi ro đối với các doanh nghiệp tham gia xuất khẩu:

  3. Một tiến trình xuất khẩu thông thường bao gồm những vấn đề gì ?

  4. Những lỗi phổ biến mà nhà xuất khẩu thường gặp là gì ?

  5. Những câu hỏi cần được trả lời trước khi ra quyết định xuất khẩu là gì ?

  II. CHUẨN BỊ XUẤT KHẨU

  6. Chiến lược và chính sách xuất khẩu của Chính phủ Việt Nam

  7. Ai có thể trợ giúp nhà xuất khẩu nghiên cứu, lựa chọn thị trường, trả lời các câu hỏi về hàng hố cụ thể ?

  8. Các yếu tố chủ yếu của một kế hoạch kinh doanh quốc tế là gì ?

  9. Một số vấn đề cần chú ý khi xây dựng kế hoạch kinh doanh quốc tế:

  10. Internet là gì và Internet có lợi như thế nào cho nhà xuất khẩu ?

  11. Nhà xuất khẩu có thể truy cập mạng Internet như thế nào ?

  III. TÌM KIẾM THỊ TRƯỜNG, TÌM KIẾM KHÁCH HÀNG

  12. Nhà xuất khẩu phải xác định như thế nào để sản phẩm được chọn có thể bán trên thị trường ?

  13. Sản phẩm có thể được bán trên những thị trường nước ngồi nào ?

  14. Các phương thức thâm nhập vào một thị trường nước ngồi là gì ?

  15. Các hệ thống kinh doanh và phân phối hàng hố trên thị trường thế giới.

  16. Nhà xuất khẩu có thể tìm kiếm khách hàng qua những tổ chức nào ?

  17. Tham gia hội chợ thương mại. Một biện pháp tiếp thị quan trọng.

  18. Các chi phí thông thường để tham gia một hội chợ thương mại là gì ?

  19. Các yếu tố chủ yếu dẫn tới thành công khi nhà xuất khẩu tham gia một hội chợ thương mại là gì ?

  IV. CÁC VẤN ĐỀ VỀ VĂN HỐ

  20. Các quy tắc về nghi thức kinh doanh khi tiến hành kinh doanh ở các nước khác nhau là gì ?

  21. Có sự phân biệt nam nữ trong công việc kinh doanh ở nước ngồi hay không ?

  22. Những biện pháp bảo vệ an tồn nào nên được thực hiện trước và khi ra nước ngồi ?

  V. ĐẠI LÝ VÀ PHÂN PHỐI

  23. Nhà xuất khẩu có thể thể hiện doanh nghiệp mình bằng cách nào trên thị trường nước ngồi ?

  24. Một đại lý bán hàng giữ vai trò gì trong việc xuất khẩu ?

  25. Những tiêu chí nào nên được sử dụng khi lựa chọn đại lý hoa hồng hay nhà phân phối ?

  26. Hợp đồng đại lý bán hàng được xây dựng như thế nào ?

  27. Các điều khoản riêng nào sẽ được đề cập đến trong hợp đồng đại lý hoa hồng và hợp đồng phân phối ?

  28. Xét về phương diện pháp lý thì điều gì có thể xảy ra nếu hợp đồng phân phối hay đại lý hoa hồng chấm dứt ?

  29. Nhà xuất khẩu có thể tìm kiếm thông tin về đại diện của mình ở nước ngồi như thế nào ?

  VI. KÝ KẾT HỢP ĐỒNG

  30. Nhà xuất khẩu nên sử dụng những loại hợp đồng xuất khẩu nào ?

  31. Các yếu tố chủ yếu của một hợp đồng xuất khẩu gồm những yếu tố nào ?

  32. Incoterm là gì ?

  33. Các vấn đề chung nhất đối với Incoterm là gì ?

  34. Những chứng từ nào liên quan đến việc vận chuyển hàng hố ?

  35. Các chứng từ nào có liên quan đến việc khai báo hải quan về hàng hố ?

  36. Hàng hố có cần được bảo hiểm chuyên chở không ?

  37. Nhà xuất khẩu phải kiểm tra những gì trước khi giao hàng cho người chuyên chở ?

  38. Điều gì sẽ xảy ra nếu người mua không đồng ý với việc giao hàng ?

  VII. CHẤT LƯỢNG

  39. Tiêu chuẩn chất lượng là gì ?

  40. Chất lượng là gì ?

  41. ISO 9000 là gì ?

  42. ISO 1400 là gì ?

  43. Những việc mà một doanh nghiệp ở Việt Nam cần làm để có giấy chứng nhận ISO

  44. Nhãn hiệu an tồn về môi trường

  45. Nhà xuất khẩu định giá một sản phẩm như thế nào ?

  46. Các bí quyết về đàm phán giá

  47. Những điều mà người mua phải xem xét khi quyết định mua sản phẩm

  48. Một nhà xuất khẩu chuẩn bị một bản giá chính xác như thế nào ?

  49. Một nhà xuất khẩu nên trả lời thư, điện hỏi hàng như thế nào và một bản báo giá tốt rất cần phải bao gồm những chi tiết nào ?

  50. Các sản phẩm nên được phân loại để tính giá xuất khẩu như thế nào ?

  51. Một nhà xuất khẩu cần tính tốn như thế nào để mức giá tính được là mức giá cạnh tranh ?

  52. Một nhà xuất khẩu có thể nhận được giá sản phẩm ở các nước khác nhau tại đâu ?

  53. Giá hàng xuất khẩu bao gồm những yếu tố nào ?

  VIII. VẤN ĐỀ TÀI CHÍNH VÀ THANH TỐN TIỀN HÀNG

  54. Đánh giá nhu cầu cấp vốn xuất khẩu như thế nào ?

  55. Làm thế nào để giảm các chi phí ?

  56. Làm cách nào để nhà xuất khẩu có thể trang trải chi phí mua nguyên liệu thô ?

  57. Làm thế nào để một nhà xuất khẩu có thể chọn được một ngân hàng phù hợp nhất để xin cấp vốn xuất khẩu ?

  58. Các nhà xuất khẩu cần chuẩn bị những giấy tờ gì để vay tiền của ngân hàng ?

  59. Nhà xuất khẩu đưa ra cái gì để làm vật đảm bảo hay thế chấp ?

  60. Các điều khoản thanh tốn nào được áp dụng cho các nhà xuất khẩu ?

  61. Thư tín dụng là gì và nhà xuất khẩu có thể sử dụng chúng như thế nào khi xuất khẩu ?

  62. Những vấn đề nào thường gặp trong quá trình mở thư tín dụng ?

  63. Làm thế nào để một nhà xuất khẩu có thể bảo đảm được thanh tốn tiền hàng theo thư tín dụng ?

  64. Thư tín dụng có thể dùng vào mục đích gì nữa không ?

  65. Nhà xuất khẩu thường gặp những rủi ro nào khi tỷ giá hối đốn biến động ?

  66. Làm thế nào để ngăn ngừa rủi ro một cách tốt nhất ?

  67. Làm thế nào để đánh giá độ tin cậy về tài chính của một khách hàng nước ngồi ?

  68. Làm thế nào để nhà xuất khẩu được thanh tốn ngay sau khi gia hạn tín dụng thương mại cho người mua nước ngồi ?

  69. Bảo hiểm tín dụng xuất khẩu là gì và tác dụng của nó như thế nào ?

  IX. VẬN TẢI VÀ CHỨNG TỪ VẬN TẢI

  70. Tổ chức giao nhận hàng hố là gì và nhà xuất khẩu cần lựa chọn tổ chức giao nhận như thế nào ?

  71. Ai chịu trách nhiệm về trường hợp bất khả kháng (force majeure), hàng hố hư hại hoặc mất mát ?

  72. Phương thức chuyên chở nào là tốt nhất đối với hàng hố ?

  73. Làm thế nào để nhà xuất khẩu có thể đánh giá các chứng từ xuất khẩu có đúng hay không ?

  74. Các cơ quan nào có thể giúp hồn tất các thủ tục chứng từ cần thiết ?

  X. BAO BÌ VÀ NHÃN HIỆU

  75. Sản phẩm cần loại bao bì nào ?

  76. Bao bì có các khiá cạnh kỹ thuật gì ?

  77. Thị trường mục tiêu có tác động tới bao bì sản phẩm hay không ?

  78. Những yêu cầu về dây chuyền phân phối của một sản phẩm là gì ?

  79. Sản phẩm cần loại ký mã hiệu nào ?

  80. Nhà xuất khẩu có thể có được thông tin về yêu cầu bao bì và ký mã hiệu của một thị trường cụ thể ở đâu ?

  81. Các yếu tố nào cần lưu ý để có bao bì hiệu quả nhất ?

  82. Chi phí bao bì cần chiếm tỷ trọng bao nhiêu trong tổng giá sản phẩm ?

  XI. TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI

  83. Tổ chức thương mại thế giới và công việc của nó

  84. Tầm quan trọng của vòng đàm phán URUGUAY là gì ?

  85. Hiệp định chung về thuế quan và mậu dịch (GATT) là gì ?

  86. Nội dung chính của những quy tắc cơ bản của GATT và các quy định áp dụng tại biên giới là gì ?

  87. Các quy định nào của GATT có liên quan tới việc bảo hộ khi gặp khó khăn ?

  88. Các mục tiêu chính trong các Hiệp định của GATT về nông nghiệp, hàng dệt may là gì ?

  89. Mục đích của Hiệp định về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) là gì ?

  90. Các điều khoản chính của Hiệp định về quy chế vệ sinh và kiểm dịch (SPS)

  91. Các điều khoản chính của Hiệp định GATT là gì ?

  92. Các tiêu chuẩn bảo hộ tối thiểu nào được Hiệp định TRIPS đề ra đối với các quyền khác nhau ?

  93. Các thời hạn bảo hộ tối thiểu mà Hiệp định TRIPS đề ra đối với các quyền sở hữu tài sản trí tuệ khác nhau là bao lâu ?

  94. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) có lợi gì từ Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

  Về Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) trực thuộc UNCTAD/WTO.


  Xem Thêm: BÍ QUYẾT THƯƠNG MẠI Hỏi đáp xuất khẩu cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu BÍ QUYẾT THƯƠNG MẠI Hỏi đáp xuất khẩu cho doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status