Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Xác định nhu cầu nguồn vốn, cơ cấu tài chính, chính sách lợi tức Công ty Sacom

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Xác định nhu cầu nguồn vốn, cơ cấu tài chính, chính sách lợi tức Công ty Sacom


  biện

  MỤC LỤC

  PHẦN MỞ ĐẦU

  1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI------------------------------------------------------- 1.

  2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU CỦA LUÂN VĂN -------------------------------------- 5.

  3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU---------------------------------------------------------------- 5.

  4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, NGUỒN SỐ LIỆU ------------------------------- 5.

  5. KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN ----------------------------------------------------------- 5.

  PHẦN NỘI DUNG

  CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ XÁC ĐỊNH NHU CẦU NGUỒN VỐN, CƠ

  CẤU TÀI CHÍNH, CHÍNH SÁCH LỢI TỨC CỔ PHẦN.

  1.1 KHÁI QUÁT VỀ XÁC ĐỊNH NHU CẦU NGUỒN VỐN ------------------------- 7.

  1.1.1 Sự cần thiết của việc xác định nhu cầu nguồn vốn------------------------------ 7.

  1.1.2 Phương pháp phần trăm trên doanh thu ------------------------------------------ 7.

  1.2 XÁC ĐỊNH CƠ CẤU TÀI CHÍNH---------------------------------------------------- 9.

  1.2.1 Chi phí sử dụng các nguồn vốn ---------------------------------------------------- 9.

  1.2.1.a Vốn vay -------------------------------------------------------------------------11.

  1.2.1.b Cổ phần ưu đãi -----------------------------------------------------------------12.

  1.2.1.c Điều chỉnh thuế vụ-------------------------------------------------------------13.

  1.2.1.d Lợi nhuận giữ lại ---------------------------------------------------------------14.

  1.2.2 Xác định chi phí sử dụng vốn của Công ty bằng hệ thống chỉ trọng ---------17.

  1.3 Chính sách lợi tức cổ phần-------------------------------------------------------------18.

  1.3.1 Tầm quan trọng của chính sách lợi tức cổ phần --------------------------------18.

  1.3.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến chính sách lợi tức cổ phần-------------------------19.

  1.3.3 Lý thuyết thặng dư của chính sách lợi tức cổ phần-----------------------------21.

  CHƯƠNG 2: XÁC ĐỊNH NHU CẦU NGUỒN VỐN, CƠ CẤU TÀI CHÍNH,

  CHÍNH SÁCH LỢI TỨC CỔ PHẦN CÔNG TY SACOM

  2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY SACOM--------------------------------------------- 25.

  2.1.1 Qúa trình hình thành và phát triển ---------------------------------------------- 25.

  2.1.2 Chức năng và nhiệm vụ ---------------------------------------------------------- 26.

  2.1.3 Cơ cấu tổ chức sản xuất của Công ty ------------------------------------------- 27.

  2.1.4 Cơ cấu bộ máy quản lý và điều hành ------------------------------------------- 28.

  2.1.4.a Nhóm quản lý và điều hành ------------------------------------------------- 28.

  2.1.4.b Nhóm tác nghiệp-------------------------------------------------------------- 29.

  2.1.5 Tóm tắt các chính sách kế toán quan trọng ------------------------------------ 32.

  2.1.6 Tóm tắt chính sách tài chính quan trọng --------------------------------------- 35.

  2.1.6.a Phân phối lợi nhuận sau thuế------------------------------------------------ 35.

  2.1.6.b Huy động vốn------------------------------------------------------------------ 36.

  2.2 XÁC ĐỊNH NHU CẦU NGUỒN VỐN NĂM KẾ HOẠCH Ở CÔNG TY

  SACOM ------------------------------------------------------------------------------------- 37.

  2.2.1 Xác định doanh thu cho các năm 2003, 2004 ---------------------------------- 37.

  2.2.2 Dự toán nguồn vốn cho năm 2003 ---------------------------------------------- 40.

  2.3 PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA CƠ CẤU TÀI CHÍNH ---------------------- 57.

  2.4 CHÍNH SÁCH LỢI TỨC CỔ PHẦN ----------------------------------------------- 69.

  2.4.1 Ảnh hưởng đối với nguồn vốn bổ sung trong năm kế hoạch khi tăng tỷ lệ

  chia lợi tức cổ phần ------------------------------------------------------------------------ 69.

  2.4.2 Xác định tỷ lệ chia lợi tức cổ phần để nguồn vốn bổ sung trong năm kế

  hoạch bằng 0-------------------------------------------------------------------------------- 77.

  CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ

  3.1 CƠ CẤU TÀI CHÍNH . 80.

  3.1.1 Suất gia tăng doanh thu . 80.

  3.1.2 Sự ổn định doanh thu . 82.

  3.1.3 Cơ cấu cạnh tranh . 82.

  3.1.4 Cơ cấu tài sản 84.

  3.1.5 Thái độ của Ban Giám Đốc . 85.

  3.1.6 Thái độ của người cho vay hay chủ nợ 86.

  3.2 CHÍNH SÁCH LỢI TỨC CỔ PHẦN 86.

  3.2.1 Nhu cầu hoàn trả nợ vay . 86.

  3.2.2 Các hạn chế trong khế ước vay nợ 87.

  3.2.3 Suất bành trướng tài sản 87.

  3.2.4 Sự ổn định lợi nhuận . 87.

  3.2.5 Sự quen thuộc ở thị trường vốn . 87.

  3.2.6 Kiểm soát 88.

  3.2.7 Vị trí trả thuế của cổ đông . 88.

  KẾT LUẬN . 90.

  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 91.


  Xem Thêm: Xác định nhu cầu nguồn vốn, cơ cấu tài chính, chính sách lợi tức Công ty Sacom
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xác định nhu cầu nguồn vốn, cơ cấu tài chính, chính sách lợi tức Công ty Sacom sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status