Đề tài: Hoàn thành kênh phân phối nội địa cho sản phẩm của Cty giầy Thuỵ Khuê


Mục Lục

Lời nói đầu 1

Nội dung 2


PhầnI: Khái quát về kênh Marketing 2
I-Bản chất của kênh Marketing: 2
II-Tổ chức kênh Marketing: 5
III- Quản lý kênh Marketing 7

Phần II: Chiến Lược phân phối của công ty giầy Thuỵ Khuê. 8
I-Khái quát về quá trinh hình thành và phát triển công ty giầy Thuỵ Khuê 8
II Phân tích thực trạng môi trường kinh doanh của công ty giầyThuỵ Khuê 10
III-Thực trạng hoạt động kênh phân phối của sản phẩm giầy 15
IV Thực trạng hoạt động kênh Marketing của công ty giầy Thuỵ Khuê 16
IV-Phân tích kết quả tiêu thụ sản phẩm trong thị trương nội địa của công ty giầy Thuỵ Khuê 19

Phần III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kênh phân phối nội địa cho sản phẩm của công ty giầy Thuỵ Khuê. 21
I.Giải pháp về tổ chức kênh: 21
II Giải pháp về quản lý kênh phân phối 23
IV Một số giải pháp khác. 26

Kết luận


Xem Thêm: Hoàn thành kênh phân phối nội địa cho sản phẩm của công ty giầy Thuỵ Khuê
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thành kênh phân phối nội địa cho sản phẩm của công ty giầy Thuỵ Khuê sẽ giúp ích cho bạn.