Đề tài: Tình hình tổ chức, quản lý hoạt động SXKD của công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng trong giai đoạn vừa qua.


MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU : 1


PHẦN I : GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG 2
1.1Quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển của cụng ty. 2
1.2Chức năng, nhiệm vụ của công ty. 4
1.2.1Chức năng. 4
1.2.2Nhiệm vụ 4
1.3Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty. 5
1.4Mối quan hệ của cụng ty với các tác nhân, yếu tố của môi trường bên ngoài. 9
1.4.1 Mối quan hệ của PTS Hải Phũng với cỏc cơ quan nhà nước có liên quan : 9
1.4.2 Mối quan hệ giữa PTS Hải Phũng với Tổng cụng ty xăng dầu Việt Nam 9
1.4.3 Mối quan hệ giữa PTS Hải Phũng với cỏc đối thủ cạnh tranh. 10
1.5 Một số nột về phũng kinh doanh - bộ phận chức năng mà sinh viên đến thực tập. 11
1.5.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy của phũng kinh doanh. 11
1.5.2 Mối quan hệ giữa phũng kinh doanh với cỏc phũng ban khỏc trong nội bộ tổ chức của cụng ty. 11

PHẦN II : TÌNH HÌNH TỔ CHỨC, QUẢN Lí HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG GIAI ĐOẠN VỪA QUA. 12
2.1 Quản trị nhõn lực của tổ chức 12
2.1.1 Quy mô, cơ cấu và tỉ trọng lao động. 12
2.1.2 Nguồn tuyển dụng và phương pháp tuyển dụng. 14
2.1.2.1 Nguồn tuyển dụng : 14
2.1.2.2 Phương pháp tuyển dụng : 14
2.1.3 Đánh giá trỡnh độ lao động và công tác quản lý nhân lực tại bộ phận chức năng của đơn vị. 14
2.1.3.1 Ưu điểm : 15
2.1.3.2 Hạn chế : 15
2.2 Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của PTS Hải Phũng trong 3 năm liên tiếp ( từ 2005 – 2007). 15
2.2.1 Bổ sung chức năng, nhiệm vụ 15
2.2.2 Mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh và đội ngũ nhõn sự. 16
2.2.3 Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong 3 năm liên tiếp ( từ 2005 – 2007). 16
2.2.4 Đáp ứng nhiệm vụ, mục tiờu doanh nghiệp hoặc cụng tỏc quản lý nhà nước đối với thương mại. 18
2.2.5 Những cụng việc mà PTS Hải Phũng đó triển khai trong thời gian 1 năm qua - kể từ khi Việt Nam gia nhập WTO. 19

PHẦN III : KHẢO SÁT, ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT. 20
3.1 Đánh giá sinh viên tốt nghiệp. 20
3.1.1 Những điểm mạnh của sinh viên tốt nghiệp ra trường. 20
3.1.2 Những điểm yếu của sinh viên tốt nghiệp ra trường. 20
3.1.3 Một số giải phỏp. 21
3.1.4 Tự đánh giá của sinh viên 21
3.1.4.1 Đánh giá những thiếu hụt của bản thân theo từng chức năng, cấp bậc quản trị, từng loại công việc nếu được phân công. 21
3.1.4.2 Nguyờn nhõn 22
3.1.4.3 Đề xuất những giải pháp khắc phục 22
3.2 Những vấn đề đặt ra với chuyên ngành đào tạo Kinh tế Thương mại. 23
3.2.1 Mục tiêu đào tạo 23
3.2.2 Nội dung chương trỡnh đào tạo. 23
3.2.3 Hỡnh thức và phương pháp đào tạo. 23
3.2.4 Cơ sở vật chất, kĩ thuật. 24
3.2.5 Đội ngũ và công tác quản lý. 25
3.3 Lựa chọn định hướng đề tài tốt nghiệp. 26

KẾT LUẬN : 27


Xem Thêm: Tình hình tổ chức, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petr
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tình hình tổ chức, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petr sẽ giúp ích cho bạn.