Đề tài: Sự cần thiết nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất của các doanh nghiệp


MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

I. LÍ LUẬN MAC-LENIN VỀ PHẠM TRÙ GIÁ TRỊ HÀNG HOÁ
ã 1. Quan điểm của một số trường phái về phạm trù giá trị
ã hàng hoá 2
2. Lí luận giá trị lao động của Mác 5

II. SỰ CẦN THIẾT NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ
TRONG SẢN XUẤT CỦA DOANH NGHIỆP
1. Vấn đề lợi nhuận trong chủ nghĩa tư bản 11
2. Vấn đề lợi nhuận của các doanh nghiệp trong cơ chế mới ở
Nước ta 14
3. Cơ chế mới và những yêu cầu trong sản xuất kinh doanh
của doanh nghiệp 16

III. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ. 22

IV. KẾT LUẬN


Xem Thêm: Sự cần thiết nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất của các doanh nghiệp
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Sự cần thiết nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất của các doanh nghiệp sẽ giúp ích cho bạn.