Đề tài: Công tác quản lý CPSX và giá thànnh sản phẩm tại Cty Cơ Điện- Xây Dựng- Nông Nghiệp Thuỷ Lợi Hà Nội


Lời mở đầu

Bước sang thế kỷ 21, xu hướng khu vực hoá và quốc tế hoá các nền kinh tế đã được khẳng định. Trong xu hướng đó, hai yếu tố nổi bật và quan trọng nhất là hợp tác chặt chẽ và cạnh tranh quyết liệt. Bị cuốn trong vòng xoáy cạnh tranh đó, các doanh nghiệp phải củng cố cũng như hoàn thiện bộ máy quản lý, quy trình sản xuất . để có thể tạo cho mình một chỗ đứng vững chắc trên thị trường.

Việc quản lý là rất quan trọng đối với mỗi công ty, có giữ vai trò tích cực trong việc điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh doanh. Quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp giữ vai trò hết sức quan trọng. Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là các chỉ tiêu chất lượng tổng hợp phản ánh trình độ quản lý, sử dụng tài sản, vật tư, lao động, tiền vốn cũng như trình độ tổ chức sản xuất, quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của doanh nghiệp , là thước đo kết quả hoạt động kinh doanh. Việc quản lý chi phí sản xuất kinh doanh không chỉ dừng lại ở chỗ tính đúng,tính đủ mà còn phải cung cấp thông tin cho công tác quản trị doanh nghiệp . Mặt khác, việc quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm một cách hợp lý còn có tác dụng tiết kiệm để doanh nghiệp tăng tích luỹ, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống công nhân viên. Chính vì vậy, để phát huy tốt chức năng của mình, việc tổ chức công tác quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm cần phải được cải tiến và hoàn thiện nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý ngày càng cao của doanh nghiệp .
Là một doanh nghiệp sản xuất có quy mô vừa, sản phẩm sản xuất có khối lượng, giá trị tương đối lớn, sản xuất đơn chiếc, hàng loạt nhỏ, Công ty Cơ Điện- Xây Dựng- Nông Nghiệp Thuỷ Lợi Hà Nội đã đứng vững và hoạt động có hiệu quả trong nền kinh tế thị trường. Thành công đó có sự đóng góp không nhỏ của ban lãnh đạo doanh nghiệp và của tập thể cán bộ công nhân viên trong công tác phấn đấu tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm nhưng vẫn đảm bảo chất lượng tốt, nhằm từng bước nâng cao uy tín và sức mạnh cạnh tranh của mình trên thị trường.

Trong thời gian thực tập tại Công ty vừa qua, nhận thức được tầm quan trọng của công tác quản lý chi phí sản xuất và giá thành kết hợp với tiếp cận thực tế tại Công ty Cơ Điện- Xây Dựng- Nông Nghiệp Thuỷ Lợi Hà Nội, được sự giúp đỡ tận tình của cô giáo Mai Chi cùng các bác, các cô, chú trong phòng kế toán của Công ty, em đã mạnh dạn chọn đề tài: “ Công tác quản lý chi phí sản xuất và giá thànnh sản phẩm tại Công ty Cơ Điện- Xây Dựng- Nông Nghiệp Thuỷ Lợi Hà Nội” làm báo cáo quản lý của mình.

Nội dung của báo cáo quản lý này, ngoài phần mở đầu và kết luận, bao gồm ba phần.
Phần I: Những vấn đề cơ bản về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.
Phần II: Thực trạng công tác quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cơ Điện- Xây Dựng- Nông Nghiệp Thuỷ Lợi Hà Nội.
Phần III: Một số kiến nghị nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm tại Công ty Cơ Điện- Xây Dựng- Nông Nghiệp Thuỷ Lợi Hà Nội.Xem Thêm: Công tác quản lý CPSX và giá thànnh sản phẩm tại công ty Cơ Điện- Xây Dựng- Nông Nghiệp Thuỷ Lợi Hà
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác quản lý CPSX và giá thànnh sản phẩm tại công ty Cơ Điện- Xây Dựng- Nông Nghiệp Thuỷ Lợi Hà sẽ giúp ích cho bạn.