Đề tài: Cách tính khấu hao và phương pháp kế toán khấu hao TSCĐ theo chế độ hiện hành trong các Doanh nghiệp


LỜI MỞ ĐẦU

Trong nền kinh tế sản xuất hàng hoá vận hành theo cơ chế thị trường cạnh tranh găy gắt thì tất cả các doanh nghiệp tìm mọi cách để tiết kiệm chi phí , hạ giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm với mục đích cuối cùng là tìm kiếm lợi nhuận. Bên cạnh đó một vấn đề rất quan trọng mà tất cả các doanh nghiệp cũng đều rất quan tâm - đó là tìm biện pháp để bảo toàn và phát triển vốn đầu tư - đặc biệt là vốn cố định. Những vấn đề này quan hệ mật thiết với nhau, quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp .

Việc tổ chức quản lý, sử dụng, tính và trích khấu hao TSCĐ như thế nào cho đúng, chính xác, hợp lý phù hợp với mô hình quản lý sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp sẽ giúp doanh nghiệp bảo toàn và phát triển vốn một cách tốt nhất nhằm mục đích tái sản xuất, đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ.

Nhận thức được tầm quan trọng đó nên em quyết định chọn đề tài “ Cách tính khấu hao và phương pháp kế toán khấu hao TSCĐ theo chế độ hiện hành trong các doanh nghiệp “

Nội dung của đề tài gồm 3 chương:

Chương I: Khái niệm và phân loại TSCĐ.
Chương II: Khấu hao TSCĐ và phương pháp kế toán khấu hao TSCĐ.
Chương III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện cách tính khấu hao TSCĐ và phương pháp kế toán khấu hao tài sản theo chế độ hiện hành trong các doanh nghiệpXem Thêm: Cách tính khấu hao và phương pháp kế toán khấu hao TSCĐ theo chế độ hiện hành trong các Doanh nghiệp
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Cách tính khấu hao và phương pháp kế toán khấu hao TSCĐ theo chế độ hiện hành trong các Doanh nghiệp sẽ giúp ích cho bạn.