Đề tài: Phân Tích cơ cấu kinh tế - cơ cấu nguồn nhân lực, mối quan hệ giữa cơ cấu kinh tế và cơ cấu nguồn nhân lực. Liên hệ với VN


LỜI MỞ ĐẦU

Hiện nay đất nước ta đang trong thời kỳ phát triển kinh tế hết sức mạnh mẽ, cơ cấu kinh tế được chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa, tăng tỷ trọng của các ngành dịch vụ và công nghệ cao. Đi đôi với việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế là sự chuyển dịch của cơ cấu nguồn nhân lực – một trong những yếu tố quyết định việc thúc đẩy hay cản trở quá trỡnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Do vậy tập thể nhóm chúng em đó phõn tớch đề tài : Phân Tích cơ cấu kinh tế - cơ cấu nguồn nhân lực , mối quan hệ giữa cơ cấu kinh tế và cơ cấu nguồn nhân lực . Liên hệ với Việt Nam. Qua đó nhằm làm rừ hơn mối quan hệ giữa chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu nguồn nhân lực , nờu lờn những thuận lợi và làm rừ hơn những khó khăn mắc phải để phục vụ cho quá trỡnh chuyển dich kinh tế ở nước ta hiện nay. Chúng em xin chân thành cảm ơn PGS.TS. Trần Thị Thu đó giỳp đỡ chúng em thực hiện đề tài này. Do thời gian và kiến thức có hạn nên chắc chắn bài thảo luận của chúng em sẽ gặp nhiều thiếu xót. Kính mong sự bổ xung và góp ý của thầy cụ và cỏc bạn trong lớp.


Xem Thêm: Phân Tích cơ cấu kinh tế - cơ cấu nguồn nhân lực, mối quan hệ giữa cơ cấu kinh tế và cơ cấu nguồn nh
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân Tích cơ cấu kinh tế - cơ cấu nguồn nhân lực, mối quan hệ giữa cơ cấu kinh tế và cơ cấu nguồn nh sẽ giúp ích cho bạn.