Đề tài: Khái quát tình hình – SXKD của Cty TNHH cơ khí đúc tiến đạt

MỤC LỤC

NỘI DUNG CỦA BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG QUAN TẠI CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ĐÚC TIẾN ĐẠT.

I.GIới thiệu chung về công ty TNHH cơ khí đúc Tiến Đạt . 01

II. Khái quát tình hình sản xuất kinh doanh của công ty 02


III. Công nghệ sản xuất của công ty. 03
1.Sơ đồ khối và dây chuyền sản xuất kinh doanh.
2. Đặc điểm về công nghệ sản xuất kinh doanh


IV. Tổ chức sản xuất và kết cấu sản xuất. 09
4.1 Tổ chức sản xuất
4.2 Kết cấu sản xuất.


V. Tổ chức bộ máy sản xuất kinh doanh của công ty. 11

VI. Khảo sát phân tích các yếu tố đầu vào và đầu ra 14
6.1 Khảo sát các yếu tố đầu vào.
6.2 Khảo sát và phân tích các yếu tố đầu ra.
6.2.1Đặc điểm thị trường tiêu thụVII.Môi trường kinh doanh của doanh nghiệp . 22
7.1 Môi trường kinh doanh vĩ mô
7.2 Môi trường ngành.


VIII. Thu hoạch sau quá trình thực tập. 27


Xem Thêm: Khái quát tình hình – sản xuất kinh doanh của công ty TNHH cơ khí đúc tiến đạt
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Khái quát tình hình – sản xuất kinh doanh của công ty TNHH cơ khí đúc tiến đạt sẽ giúp ích cho bạn.