Đề tài: Bài tập thu hoạch số 1 MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH


Câu 1: Điều kiện dể một doanh nghiệp có tư cách pháp nhân
Doanh nghiệp nhà nước, hợp tác xã, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các tổ chức kinh tế khác có tư cách pháp nhân khi có đủ các điều kiện sau:
1- Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập, đăng ký hoặc công nhận;
2- Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ;
3- Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó;
4- Nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật một cách độc lập.
(Theo Điều 94 và khoản 1 Điều 113 - Bộ Luật dân sự Việt Nam)
Điều kiện để một doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và thời điểm bắt đầu kinh doanh theo Điều 17 Luật doanh nghiệp
1- Doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nếu có đủ các điều kiện sau đây:
a) Ngành, nghề kinh doanh không thuộc đối tượng cấm kinh doanh;
b) Tên của doanh nghiệp được đặt đúng như quy định tại khoản 1 Điều 24 -Luật doanh nghiệp ;
c) Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định của pháp luật;
d) Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định.
2- Doanh nghiệp có quyền hoạt động kinh doanh kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Đối với những ngành, nghề kinh doanh có điều kiện thì doanh nghiệp được quyền kinh doanh các ngành, nghề đó kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh hoặc có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định.


Xem Thêm: Bài tập thu hoạch số 1 MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Bài tập thu hoạch số 1 MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH sẽ giúp ích cho bạn.