Tại tại Cty vật tư nông sản ​


Báo cáo thực tập tổng hợp tại Công ty vật tư nông sản

38

Lê Thị Huyền Trang Lớp Kiểm Toán 42B
Mục lục:PHẦN I: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY VẬT TƯ NÔNG SẢN 1

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY. 1

II. ĐẶC ĐIỂM VỀ TỔ CHỨC QUẢN LÍ Ở CÔNG TY 3

III. ĐẶC ĐIỂM KINH DOANH CỦA ĐƠN VỊ 5


PHẦN II : TỔ CHỨC KẾ TOÁN TRONG ĐƠN VỊ 8

I. ĐẶC ĐIỂM QUẢN LÍ TÀI CHÍNH VÀ PHÂN CẤP QUẢN LÍ 8

TÀI CHÍNH TRONG CÔNG TY.

II. TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN. 10

III. TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN CHO MỘT SỐ PHẦN

HÀNH CHỦ YẾU. 17


PHẦN III : MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TRONG ĐƠN VỊ. 33

I. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG. 33

II. MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT. 34


Xem Thêm: Tại tại công ty vật tư nông sản
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tại tại công ty vật tư nông sản sẽ giúp ích cho bạn.