LỜI MỞ ĐẦU
CSHT GTVT đóng vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của một nước. Nó là điều kiện tiền đề cho việc phát triển kinh tế và thu hút các nguồn vốn đầu tư vào trong nước. Ở Việt nam những năm qua do sự quan tâm và chỉ đạo của chính phủ, hoạt động đầu tư xây dựng CSHT GTVT đã đạt được một số thành tựu nhất định tuy nhiên bên cạnh đó vẫn tồn tại một số hạn chế, bất cập đặc biệt là vấn đề thất thoát lãng phí, Một nguyên nhân không thể không kể đến đó là hoạt động quản lý dự án còn nhiều yếu kém, một số cán bộ bị biến chất, một số cán bộ không đủ chuyên môn gây thất thoat lãng phí hàng chục tỷ đồng trong khi đất nước đang còn rất khó khăn.
Chính vì lý do đó mà em chọn đề tài: “Quản lý dự án đầu tư xây dựng CSHT GTVT ở Việt Nam
Trên cơ sở nghiên cứu và phát triển lý luận chung về quản lý dự án và quản lý dự án xây dựng, sẽ áp dụng vào phân tích tình hình đầu tư xây dựng CSHT GTVT ở Việt nam để làm rõ một số tồn tại và có một số kiến nghị, giải pháp góp phần hoàn thiện lý luận và nâng cao chất lượng quản lý đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ở Việt Nam.
Nội dung đề tài gồm 3 chương:
Chương 1: lý luận chung về dự án và quản lý dự án
Chương 2: thực trạng quản lý dự án đầu tư xây dựng CSHT GTVT ở Việt Nam
Chương 3: Các giải pháp nhằm hoàn thiện một số vấn đề trong quản lý đầu tư xây dựng CSHT GTVT ở Việt Nam.
TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Giáo trình quản lý dự án đầu tư - trường ĐH KTQD. TS. Từ Quang Phương.
2. Giáo trình Lập và quản lý dự án đầu tư. PGS.TS Nguyễn Bạch Nguyệt.
3. Giáo trình quản lý dự án xây dựng. Viện sĩ. TS Nguyễn Văn Đáng
4. Giáo trình kinh tế xây dựng. trường ĐH Kiến trúc. Bùi Mạnh Hùng.
5. Giáo trình kinh tế đầu tư. PGS.TS Nguyễn Bạch Nguyệt - TS Từ Quang Phương.
6. Những quy định pháp luật về quản lý đầu tư và xây dựng và quy chế đấu thầu,2000. NXB Tài chính.
7. Ths.Lê Thanh Hương(3/2005) “kinh nghiệm quốc tế về quản lý dự án”
8. Tạp chí Giao thông vận tải.
9. Một số trang web:
http://vnexpress.net/Vietnam/Kinh-doanh/Kinh-nghiem/2004/07/3B9D4784/
http://www.moc.gov.vn/Vietnam/Management/BuildPut/5561200609271521500/index.htm
http://www.vir.com.vn/Client/Dautu/dautu.asp?CatID=56&DocID=9964
http://www.moc.gov.vn/Vietnam/Management/QualityProjects/
http://www.xaydung.gov.vn
KẾT LUẬN


Nền kinh tế nước ta đang trên đà tăng trưởng cao, tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông vận tải phát triển. Nhà nước ban hành nhiều cơ chế chính sách tạo tiền đề cho việc tăng cường công tác quản lý tổ chức lại bộ máy, giải phóng năng lực sản xuất và mở rộng các hình thức huy động vốn. Chính phủ tiếp tục ưu tiên đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông vận tải nhằm làm tăng năng lực và chất lượng dịch vụ vận tải Nhờ đó hệ thống Cơ sở hạ tầng giao thông vận tải đã đạt được một số thành tựu đáng kể: nhiều công trình mang tính quốc gia được đầu tư xây dựng mới hoặc hoàn thiện. Đã tạo được một hệ thống Cơ sở hạ tầng giao thông vận tải căn bản để tạo điều kiện cho việc phát triển kinh tế xã hội quốc gia và đặc biệt là một nhân tố không thể thiếu khi thu hút đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên bên cạnh đó còn nổi lên nhiều bất cập như tình trạng thất thoát lãng phí, rút ruật công trình dẫn đến tình trạng chất lượng công trình không được đảm bảo, thời gian thi công kéo dài, Nguyên nhân chính là công tác quản lý hoạt động đầu tư còn bị buông lỏng, chuyên môn của nhiều cán bộ còn kém.
Mặt khác quản lý dự án là một vấn đề rất rộng và phức tạp gồm nhiều nội dung khác nhau. Vì vậy trong phạm vi thời gian có hạn trên đây em chỉ trình bày đôi nét sơ lược về: (1) lý thuyết quản lý dự án, (2) đánh giá thực trạng quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông vận tải ở Việt Nam, tìm ra các tồn tại vướng mắc hiện đang gặp phải trong thực tế và phân tích nguyên nhân của những tồn tại này. Tập trung chủ yếu vào các vấn đề về thể chế quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông và việc vận dụng các kỹ thuật và công cụ quản lý tiên tiến trong quản lý các dự án. (3) Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện một số vấn đề trong quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông vận tải Việt Nam bao gồm các giải pháp nhằm tăng cường thể chế quản lý đầu tư Cơ sở hạ tầng giao thông vận tải và các đề xuất mới nhằm ứng dụng một số công cụ quản lý dự án hữu hiệu mà việc sử dụng nó ở Việt Nam còn rất hạn chế.


Xem Thêm: Quản lý dự án đầu tư xây dựng CSHT GTVT ở Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý dự án đầu tư xây dựng CSHT GTVT ở Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.