LờI NóI ĐầU

kinh tế thị trường là việc tổ chức nền kinh tế xã hội dựa trên cơ sở một nền sản xuất hàng hoá. Thị trường luôn mở ra các cơ hội kinh doanh mới, nhưng đồng thời cũng chứa đựng những nguy cơ đe doạ cho các doanh nghiệp. Để có thể đứng vững trước qui luật cạnh tranh khắc nghiệt của cơ chế thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp luôn phải vận động, tìm tòi một hướng đi cho phù hợp. Việc đứng vững này chỉ có thể khẳng định bằng cách hoạt động kinh doanh có hiệu quả.
Hiệu quả kinh doanh là một phạm trù kinh tế, là một chỉ tiêu chất lượng tổng hợp. Đánh giá hiệu quả kinh doanh chính là quá trình so sánh giữa chi phí bỏ ra và kết quả thu về với mục đích đã được đặt ra và dựa trên cơ sở giải quyết các vấn đề cơ bản của nền kinh tế này: sản xuất cái gì? sản xuất như thế nào? và sản xuất cho ai? Do đó việc nghiên cứu và xem xét vấn đề nâng cao hiệu quả kinh doanh là một đòi hỏi tất yếu đối với mỗi doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh hiện nay. Việc nâng cao hiệu quả kinh doanh đang là một bài toán khó đòi hỏi mỗi doanh nghiệp đều phải quan tâm đến, đây là một vấn đề có ý nghĩa quan trọng quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, đòi hỏi các doanh nghiệp phải có độ nhạy bén, linh hoạt cao trong qúa trình kinh doanh của mình. Vì vậy, qua quá trình học tập với những kiến thức đã tích luỹ được cùng với sự nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này cho nên em đã mạnh dạn chọn đề tài "Hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp" làm đề tài nghiên cứu của mình.
Mục lục

Lời nói đầu 1
Nội dung 2
I. Lý luận chung về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp 2

1. Các quan điểm và bản chất của hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp 2
2. Sự cần thiết của việc nâng cao hiệu quả kinh doanh đối với các doanh nghiệp trong cơ chế thị trường 5
3. Các nhân tố tác động đến việc nâng cao hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp 8
4. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp 17
5. Nhóm chỉ tiêu xét về mặt hiệu quả kinh tế - xã hội 21
II. Đánh giá thực trạng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp 22
1. Những thành tựu đã đạt được của các doanh nghiệp trong thời gian qua 22
2. Những tồn tại của doanh nghiệp và nguyên nhân dẫn đến tồn tại 24
III. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh ở các doanh nghiệp 25
1. Mục tiêu và phương hướng phát triển của các doanh nghiệp trong những năm tới 25
2. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp 27
Kết luận 37
Tài liệu tham khảo 38Xem Thêm: Hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp sẽ giúp ích cho bạn.