ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA QUẢN LÝ CƠNG NGHIỆP


LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC​

KHẢO SÁT MỨC ĐỘ TIN HỌC HĨA TRONG QUẢN TRỊ LOGISTICS CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


TÓM TẮT ĐỀ TÀI

Đề tài thực nghiên cứu tình hình ứng dụng CNTT trong hoạt động quản trị Logistics của DNVVN tại Tp.HCM. Thông qua khảo sát việc đầu tư các thiết bị phần cứng, phần mềm, nối mạng, cách tổ chức sắp xếp dòng thông tin, các thao tác thực hiện hoạt động tác nghiệp của nhân viên, sinh viên đánh giá sơ bộ thực tế mức độ tin học hóa của DNVVN. Qua đó phát hiện những khó khăn mà DNVVN gặp phải trong quá trình triển khai các ứng dụng CNTT, nhằm đề xuất các hướng đầu tư và giải quyết thích hợp cho các DNVVN tại Tp.HCM. Đây cũng là cơ sở để DNVVN xây dựng một hệ thống thông tin hỗ trợ và nâng cao hiệu quả cho hoạt động quản trị Logistics nhằm tăng khả năng cạnh tranh và hoạt động hiệu quả hơn.

Do những giới hạn về thời gian, chi phí, nhân lực nên đây chỉ là những thông tin ban đầu về tình hình của DN, hy vọng sinh viên sẽ có cơ hội thực hiện một đề tài có quy mô lớn hơn về vấn đề này, với sự cộng tác của nhiều người và nguồn kinh phí nhất định. Với những điều kiện đó, tác giả có thể làm tốt hơn nữa khâu chọn lọc mẫu, tránh khảo sát dư thừa, và sau khi có những thông tin tổng quát từ cuộc khảo sát sẽ tiến hành các cuộc phỏng vấn sâu những trường hợp điển hình, để đề tài có tính cụ thể, chính xác hơn. Phỏng vấn sâu trực tiếp cũng giúp tác giả tạo được mối liên hệ với DN, nhằm tạo cơ sở theo dõi và đánh giá, đo lường hiệu quả hoạt động của DN sau khi ứng dụng CNTT vào hoạt động quản trị Logistics. Đây thực sự là một hoạt động thiết thực nhằm giúp sinh viên nâng cao kiến thức thực tiễn để trở thành một nhân lực có khả năng góp phần xây dựng và cải tiến phương thức quản lý trong các DN.


MỤC LỤC
ĐỀ MỤC trang
Nhiệm vụ luận văn
Lời cảm ơn i
Tóm tắt đề tài ii
Mục lục iii
Danh sách bảng biểu iv
Danh sách hình vẽ v

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1
1.1.Lý do hình thành đề tài 1
1.2 Mục tiêu đề tài 2
1.3 Ý nghĩa thực tiễn của đề tài 2
1.4 Phạm vi của đề tài 3
1.5 Mô hình nghiên cứu 3
1.6 Phương pháp khảo sát 4

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 5
2.1 Tổng quan về hoạt động quản trị Logistics trong DN 5
2.2 Chuỗi giá trị của quản trị Logistics 10
2.3 HTTT trong DN 12
2.4 Những ứng dụng CNTT trong hoạt động quản trị Logistics 16

CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG CNTT TRONG HOẠT ĐỘNG
QUẢN TRỊ LOGISTICS TẠI DNVVN 22
3.1 Tổng quan DNVVN 22
3.2 Ứng dụng CNTT trong quản trị Logistics của DNVVN 28

CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KHẢO SÁT 33
4.1 Tóm tắt 33
4.1 Phương pháp điều tra 36
4.3 Phân tích kết quả 40
4.4 Tổng hợp kết quả nghiên cứu 55

CHƯƠNG 5: NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP 56
5.1 Nguyên nhân 56
5.2 Giải pháp 57
5.3 Các đề nghị thêm cho việc thực hiện tin học hóa 61

CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 62

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
Phiếu khảo sát mức độ tin học hóa trong quản trị hậu cần (logistics) của các DNVVN
tại Tp.HCM


Xem Thêm: Khảo sát mức độ tin học hĩa trong quản trị logistics của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại thành phố h
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Khảo sát mức độ tin học hĩa trong quản trị logistics của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại thành phố h sẽ giúp ích cho bạn.