Phần mở đầu
Phân phối là một trong những tham số Marketing hết sức quan trọng bên cạnh những tham số khác như sản phẩm, giá cả và xúc tiến hỗn hợp. Thông qua phân phối doanh nghiệp có thể thiết lập được các lợi thế cạnh tranh nếu doanh nghiệp tổ chức tốt khâu phân phối trên nền tảng thế mạnh và các nhân tố thành công của doanh nghiệp cũng như của ngành hàng. Doanh nghiệp có tổ chức tốt khâu phân phối thông qua các cơ chế khuyến khích, giải quyết thoả đáng các xung đột giữa các kênh phân phối cũng như nội bộ của từng kênh thi doanh nghiệp mới có thể thiết lập được mối quan hệ bền vững giữa doanh nghiệp và hệ thống phân phối trong việc hướng tới thoả mãn tối đa khách hàng
Thực tế cho thấy kinh doanh trong giai đoạn hiện nay các chiến lược như : quảng cáo, khuyến mãi, cắt giảm giá bán chỉ có lợi thế trong ngắn hạn, bởi các doanh nghiệp khác cũng nhanh chong làm theo khiến cho các chiến lược này mất tác dụng. Cạnh tranh bằng hệ thông phân phối là xu thế của kinh tế thị trường. Nghiên cứu, phát triển hệ thống phân phối rộng khắp và tiếp cận được thị trường mục tiêu không những tạo được lợi thế cạnh tranh lớn trên thương trường mà còn đạt được lợi thế giài hạn trong canh tranh
Công ty xăng dầu B12 là một doanh nghiệp nhà nước trực thuộc tổng công ty xăng dầu việt nam (petrolimex) chuyên tiếp nhận xăng dầu để phân phối cho nhu cầu của khu vực phía bắc gồm các sản phẩm xăng dầu, dầu mỡ nhờn, gas và phụ kiện. Công ty kết thừa hệ thông phân phối chuyên sâu và rộng khắp và đây cũng là vũ khí canh tranh khá hiệu quả để củng cố và phát triển vị thế của công ty trên thương trường.
Tuy nhiên trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt cũng như những biến đổi và tác động từ các yếu tố của môi trường kinh doanh, hệ thống phân phối của công ty đã có những bất cập, ảnh hưởng tới hiệu quả kinh doanh. Trên cơ sở những kiến thức đã được học tại trường ĐHKTQD và trong thời gian tìm hiểu hoạt động kinh doanh tại công ty xăng dầu B12. Với mục tiêu tìm hiểu những ưu nhược điểm từ hệ thống phân phối đó và ứng dụng tham số phân phối Marketing – mix có thể đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả phân phối và khắc phục những nhược điểm còn tồn tại. Chính vì vậy qua quá trình thực tập tại công ty, cùng với sự giúp đỡ của GS/ TS trần chí thành em đã thực hiên bài chuyên đề thực tập với đề tài:
Giải pháp hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm (xăng dầu, dầu mỡ nhờn, gas và phụ kiện) tại công ty xăng dầu B12
Mục lục
Lời nói đầu
Chương I. Vai trò và nội dung của kênh phân phối trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 2
I.Vai trò của phân phối trong hoạt động sản xuất kinh doanh của 2
1. Khái niệm phân phối trong hoạt động sản xuất 2
2. Khai trò của phân phối trong hoạt động sản xuất 3
II. Nội dung của kênh phân phối 4
1. Xác định địa điểm tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp 4
2 Lựa chọn xác định phân phối sản phẩm của doanh nghiệp 6
3. Tổ chức và điều khiển quá trình phân phối hiện vật 14
III.Các nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến kênh phân phối 17
1.Các nhân tố ảnh hưởng 17
2. Một số chỉ tiêu đánh giá 18
Chương II. Phân tích tình hình hoạt động hệ thống kênh phân phối tại công ty xăng dầu B12
I. Khái quát về công ty xăng dầu B12 19
1. Lịch sử hình thành 19
2.Chức năng nhiệm vụ 20
3. Cơ cấu tổ chức 20
II. Mặt hàng và môi trường kinh doanh 24
1. Sản phẩm kinh doanh của công ty 24
2. Khái quát thị trường kinh doanh của công ty 24III. Phân tích thực trạng hoạt động của hệ thống kênh phân phối
1.Một số chỉ tiêu khái quát tình hình hoạt động của doanh nghiệp 25
2. Phân tích kết quả hoạt động của công ty 27
3. Tình hình xuất nhập tồn kho của công ty 28
4. Tình hình về chi phí vận chuyển trong tiêu thụ hàng hoá 29
5. Thực trạng của kênh phân phối ở công ty xăng dầu B12 29
III. Một số nhận xét quá trình phân tích trên 35
Chương III. Những giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện 36
I. Mục tiêu và quan điểm hoàn thiện 36
1. Mục tiêu hệ thống phân phối 36
2. Quan điểm hoàn thiện 37
II. Những giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện kênh phân phối 40
1. Xây dựng chiến lược và chính sách nhất quán 40
2. Hoàn thiện bộ máy quản lý hệ thống phân phối 42
3. Hoàn thiện việc quản lý kênh phân phối 43
4. Hoàn thiện hệ thống marketinh – mix trong hệ thống phân phối 45
5. Tổ chức và điều khiển phân phối hàng hoá vào kênh phân phối 47
III. Một số giải pháp hỗ trợ kênh 49
IV. Kiến nghị với nhà nước và cơ quan cấp trên 49
1. Kiến nghị với tổng công ty xăng dầu việt nam 49
2. Những kiến nghị với nhà nước 50

[charge=150]http://up.4share.vn/f/45747c76767c7371/MAR56.doc.file[/charge]

Xem Thêm: Giải pháp hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm (xăng dầu, dầu mỡ nhờn, gas và phụ kiện) tại công ty xăng dầu B12
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm (xăng dầu, dầu mỡ nhờn, gas và phụ kiện) tại công ty xăng dầu B12 sẽ giúp ích cho bạn.