LỜI NÓI ĐẦU

Mục tiêu hàng đầu và cũng là điều kiện tồn tại của mọi hoạt động sản xuất kinh doanh là lợi nhuận. Để đạt được hiệu quả cao các doanh nghiệp cần tổ chức quản lý và hạch toán kinh tế sao cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mình mà vẫn đạt được kết quả tối ưu. Để đáp ứng được nhu cầu quản lý của nền kinh tế thị trường Bộ Tài chính đã ban hành quyết định về hệ thống kế toán mới. Hệ thống kế toán mới được xây dựng trên nguyên tắc thoả mãn các yêu cầu của kinh tế thị trường Việt Nam.
Hạch toán kế toán có ý nghĩa rất quan trọng đối với nhà nước, để điều hành quản lý nền kinh tế quốc dân. Hạch toán kế toán là một hệ thống điều tra quan sát, tính toán, đo lường ghi chép các quá trình kinh tế nhằm quản lý các quá trình đó ngày một chặt chẽ hơn.
Nhận thấy tầm quan trọng và sự cần thiết của công tác hạch toán kế toán. Sau thời gian học tập tại trường và thực tập tại Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Yến . Nhờ sự dạy bảo tận tình của ban giám đốc và cán bộ công nhân viên đặc biệt là sự chỉ dẫn tận tình của cô giáo, Thạc sĩ Mai Vân Anh , em xin trình bày "Báo cáo tổng hợp tại Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Yến".
Báo cáo gồm 3 phần:
Phần I: Tổng quan về Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Yến .
Phần II: Thực trạng tổ chức hạch toán kế toán tại Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Yến
Phần III: Đánh giá khái quát về công tác hạch toán tại Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Yến .

Do lượng kiến thức tích luỹ của bản thân còn hạn chế, vì vậy Báo cáo của em còn những thiếu sót, em rất mong nhận được sự chỉ bảo của các thầy các cô để báo cáo của em được hoàn thiện hơn.
Luận văn dài 40 trang, chia làm 3 chương


Xem Thêm: Báo cáo tổng hợp tại Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Yến ( Thái Bình)
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Báo cáo tổng hợp tại Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Yến ( Thái Bình) sẽ giúp ích cho bạn.