Đề tài: BÁO CÁO TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG TRONG DOANH NGHIỆP


Báo cáo dài 28 trang

Phần 1. Giới thiệu về cuộc điều tra . 3
Phần 2. Kết quả chính về thực trạng ứng dụng CNTT trong DN .
1. Phần cứng .
2. Phần mềm và các ứng dụng CNTT hỗ trợ kinh doanh
3. Dịch vụ CNTT .
4. Kết nối hệ thống mạng nội bộ
5. Loại hình kết nối internet và mục đích sử dụng .
6. Ứng dụng website và TMĐT .
7. Hạ tầng nhân lực CNTT
8. Xu hướng đầu tư ứng dụng và chi tiêu cho CNTT
9. Một số khó khăn điển hình trong ứng dụng và đầu tư vào CNTT
Phần 3. Nhận xét & kết luận .


Xem Thêm: Báo cáo tình hình ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong doanh nghiệp
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Báo cáo tình hình ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong doanh nghiệp sẽ giúp ích cho bạn.