Lời mở đầu
Tính cấp thiết của đề tài.

Hội nhập kinh tế đang diễn ra một cách sâu rộng trên toàn thế giới. Nền kinh tế Việt Nam nói chung và thị trường tài chính tiền tệ nói riêng cũng đang bắt đầu tham gia vào quá trình đó. Là một bộ phận của chính sách tiền tệ, chính sách lãi suất cũng cần có những điều chỉnh theo hướng tự do hoá hơn nữa để hội nhập vào nền kinh tế thế giới. Nhận thức rõ được nhu cầu này, tháng 6 vừa qua NHNN đã thực hiện một bước chuyển biến mạnh mẽ trong điều hành chính sách lãi suất khi thực hiện cơ chế lãi suất thoả thuận, đánh dấu một bước ngoặt mới trong quá trình điều hành lãi suất. Có thể nói đây là một vấn đề mới không chỉ thu hút được sự quan tâm của những người trong lĩnh vực chuyên môn mà còn thu hút được sự quan tâm của cả những người ngoài lĩnh vực chuyên môn. Nhiều người đã đặt ra câu hỏi tại sao NHNN lại có quan điểm điều hành lãi suất như vậy và liệu chính sách lãi suất mới này sẽ đem lại những thuận lợi và thách thức gì cho hệ thống ngân hàng nói riêng và cho nền kinh tế nói chung. Bên cạnh đó nhiều người cũng nêu ra những đòi hỏi hoàn thiện chính sách lãi suất cả về góc độ quản lí, công cụ điều hành cũng như luật áp dụng. Nhận thấy đây là một vấn đề rất mới và cần thiết được nghiên cứu trên cơ sở khoa học và thực tiễn nên em đã chọn đề tài: “Hoàn thiện chính sách lãi suất tiến tới hội nhập kinh tế” để làm bài viết khoá luận tốt nghiệp của mình.
Mục đích nghiên cứu
Mục đích chính của đề tài là làm cho mọi người hiểu rõ được bản chất và vai trò của lãi suất đối với nền kinh tế, đồng thời cũng làm cho mọi người thấy được nhu cầu cần thiết phải hoàn thiện chính sách lãi suất trong quá trình tiến tới hội nhập kinh tế.
Phương pháp nghiên cứu
Bài viết được hoàn thành trên cơ sở kết hợp các phương pháp nghiên cứu khác nhau như so sánh, phân tích và đều dựa trên nền tảng chủ nghĩa duy vật biện chứng, phù hợp với quan điểm, đường lối kinh tế- chính trị của Đảng và Nhà nước.
Bố cục đề tài
Xuất phát từ mục đích trên, đề tài được chia thành 3 chương chính:
Chương 1: Tập trung làm rõ bản chất của lãi suất và vai trò của lãi suất đối nền kinh tế, đồng thời cũng phân tích các nhân tố tác động trực tiếp và gián tiếp tới lãi suất. Bên cạnh đó cũng làm rõ chính sách lãi suất và phân tích cơ chế tác động của các công cụ gián tiếp tới chính sách lãi suất của Ngân hàng trung ương.
Chương 2. Tóm lược quá trình chuyển đổi chính sách lãi suất ở Việt Nam từ khi cải cách kinh tế cho tới nay. Quá trình này được nghiên cứu trên cơ sở bối cảnh nền kinh tế, mục tiêu điều hành chính sách lãi suất, tình hình thực hiện và kết quả đạt được của từng giai đoan.Từ đó nhận xét những điểm tích cực và những điểm còn hạn chế trong việc điều hành chính sách lãi suất trong thời gian qua.
Chương 3. Trước hết phân tích tác động của hội nhập kinh tế tới nền kinh tế Việt Nam nói chung và thị trường tài chính nói riêng. Từ đó nêu lên những đòi hỏi phải cải cách chính sách theo hướng tự do hoá. Trên cơ sở đó sẽ nêu ra một số gợi ý về điều hành chính sách lãi suất trong thời gian tới và những kiến nghị đối với các bộ ngành có liên quan.


Bài viết này được hoàn thiện với sự cố gắng của bản thân cá nhân em cùng với sự hướng dẫn hết sức nhiệt tình của thầy Phan Anh Tuấn cùng với sự động viên của gia đình và bè bạn. Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo của trường Đại học Ngoại Thương, đặc biệt là thầy Phan Anh Tuấn cùng gia đình và bè bạn đã giúp đỡ em hoàn thành bài khoá luận này. Do thời gian và kiến thức còn hạn chế nên chắc chắn bài viết không tránh khỏi thiếu sót. Vì vậy, em rất mong nhận được sự góp ý chân thành và nhiệt tình của thầy cô và bè bạn.


Xem Thêm: Hoàn thiện chính sách lãi suất của Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện chính sách lãi suất của Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.