MỤC LỤC

Chương 1. GIỚI THIỆU - 1 -

1.1 Cơ sở hình thành đề tài - 1 -
1.2 Mục tiêu nghiên cứu - 2 -
1.3 Phạm vi nghiên cứu - 2 -
1.4 Phương pháp nghiên cứu - 2 -
1.5 Ý nghĩa nghiên cứu - 3 -
Chương 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT - 4 -
2.1 Giới thiệu - 4 -
2.2 Nghiên cứu marketing - 4 -
2.2.1 Phát hiện vấn đề và hình thành mục tiêu nghiên cứu - 4 -
2.2.2 Lựa chọn nguồn thông tin - 5 -
2.3 Hành vi tiêu dùng - 5 -
2.3.1 Khái niệm hành vi của người tiêu dùng - 5 -
2.3.2 Mô hình hành vi mua của người tiêu dung - 5 -
2.4 Những yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua của người tiêu dung - 6 -
2.4.1 Các yếu tố văn hoá - 6 -
2.4.2 Những yếu tố xã hội - 6 -
2.4.3 Quyết định của người mua - 6 -
2.4.4 Những yếu tố tâm lý - 6 -
2.5 Quá trình ra quyết định mua của người tiêu dùng - 8 -
2.5 Giá trị thương hiệu - 10 -
2.7 Mô hình nghiên cứu - 11 -
Chương 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU - 12 -
3.1 Thiết kế nghiên cứu - 12 -
3.2 Nghiên cứu sơ bộ - 13 -
3.3 Nghiên cứu chính thức - 13 -
3.3.1 Mẫu - 13 -
3.3.2 Thông tin mẫu - 13 -
Chương 4. GIỚI THIỆU KHÁT QUÁT VỀ THỊ TRƯỜNG ĐTDĐ TẠI THỊ TRẤN LẤP VÒ - 14 -
4.1 SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN - 14 -
4.2 Một số đánh giá rút ra nghiên cứu thực trạng tổ chức và vận hành kinh doanh các dịch vụ mạng điện thọai di động, siêu thị, cửa hàngđiện thoại di động ở nước ta. - 14 -
4.2.1 Các dịch vụ mạng điện thoại di động - 14 -
4.2.2 Siêu thị, cửa hàng điện thoại di động ở nước ta - 15 -
Chương 5 ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT - KINH DOANH CỦA - 17 -
CỬA HÀNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG QUỐC BẢO - 17 -

5.1. Quá trình hình thành - 17 -
5.2. Kết quả hoạt động thời gian qua - 17 -
5.3. Phân tích các hoạt động - 17 -
5.3.1. Quản trị - 17 -
5.3.1.1. Hoạch định - 17 -
5.3.1.2. Tổ chứcThiết kế tổ chức: - 17 -
5.3.2. Nhân sự - 18 -
5.3.3. Marketing - 18 -
5.3.4. Sản phẩm - 18 -
5.3.4.1 Bảng báo điện thoại di động tại cửa hàng điện thoại di động Quốc Bảo. - 18 -
5.4.Chiêu thị - 21 -
5.5. Sản xuất - tác nghiệp - 22 -
5.6. Nghiên cứu và phát triển - 22 -
5.7 Môi trường tác nghiệp - 22 -
5.7.1. Khách hàng - 22 -
5.8 Thị trường tại Lấp Vò - 22 -
5.9Đối thủ cạnh tranh hiện tại - 23 -
Chương 6. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU - 24 -
6.1 Hành vi tiêu dùng - 24 -
6.1.1 Nhận thức nhu cầu sử dụng điện thoại di động theo giới tính - 24 -
6.2 Khách hàng đang sử dụng điện thoại di động hiệu nào? và vì sao khách hàng lại chọn hiệu chọn loại đó? - 24 -
6.2.2 Tìm kiếm thông tin - 26 -
6.2.3 Đánh giá và quyết định mua - 27 -
6.2.4 Hành vi sau mua - 30 -
6.3 Nhận biết thương hiệu - 31 -
So sánh ấn tượng hình thức giữa 3 biểu t2ợng: - 31 -
CHƯƠNG 7: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ - 32 -
7.1 Một số mặt cửa hàng điện thoại di động quốc bảo làm tốt: - 32 -
7.2 Bên cạnh đó còn một số hạn chế, Khó Khăn - 32 -
7.3 một số biện pháp nhằm phát triển và nâng cao hiệu quả vận hành kinh doanh của cửa hàng. - 32 -
7.4. Đối với Nhà nước - 33 -


PHỤ LỤC - 34 -Sơ đồ 2.1 quá trình nghiên cứu marketing - 4 -
Sơ đồ 2.2 mô hình đơn giản về hành vi mua của người tiêu dùng - 5 -
Sơ đồ 2.3 các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua của người tiêu dung - 6 -
Bảng 3.1: Tiến độ các bước nghiên cứu - 12 -
Bảng 5.1: Kết quả hoạt động kinh doanh của giai đoạn 2006-2008 - 17 -
Bảng 5.2 bảng báo giá bán của điện thoại di động - 19 -
Bảng 5.3.4.2 Bảng báo giá điện thoại trung quốc - 20 -
Bảng 5.3 Bảng báo giá thẻ cào, sim điện thoại di động - 21 -
Bảng 6.2 Thể hiện khách hàng đang sử dụng các loại nhãn hiệu điện thoại di động - 25 -
6.3 Nhận biết thương hiệu - 31 -
Hình 2.4.: Quy trình ra quyết định mua của người tiêu dùng - 9 -
Hình 2.5: Các mô hình về giá trị thương hiệu - 10 -
Hình 3.1: Quy trình nghiên cứu - 13 -
Biểu đồ 6.1 sử dụng điện thoại theo giới tính - 24 -
Biểu đồ 6.2: Lý do mà khách hàng chọn sản phẩm điện thoại nokia - 26 -
Biểu đồ 6.2 tiêu chí chọn lựa cửa hàng đông khách - 28 -
Biểu đồ 6.3. sự tác động của giá về sử dụng dịch điện thoại di động. - 30 -
Biểu đồ 5.6: So sánh biểu tượng quen thuộc nhất - 31 -


Xem Thêm: Nghiên cứu hành vi sử dụng điện thoại di động của khách hàng tại thị trấn Lấp Vò (Huyện Lấp Vò, Tỉnh
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu hành vi sử dụng điện thoại di động của khách hàng tại thị trấn Lấp Vò (Huyện Lấp Vò, Tỉnh sẽ giúp ích cho bạn.