Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ ứng dụng một số mô hình lý thuyết chuỗi cung ứng trong việc cải tiến hiệu suất hoạt động chuỗi cung

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. ứng dụng một số mô hình lý thuyết chuỗi cung ứng trong việc cải tiến hiệu suất hoạt động chuỗi cung


  TÓM TẮT

  Việc liên kết giữa các công ty để trở thành những chuỗi cung ứng lớn đã trở thành

  xu thế tất yếu quyết định đến sự sống còn của doanh nghiệp trong nền kinh thế toàn

  cầu. Quản lý chuỗi cung ứng trở thành một trong những chủ đề “nóng” được quan tâm

  nhất hiện nay Các chuỗi cung ứng hiện tại phải không ngừng cải tiến hiệu suất hoạt

  động nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của mình bằng mọi cách Vì thế, đề tài

  “Ứng dụng một số mô hình lý thuyết chuỗi cung ứng trong việc cải tiến hiệu suất hoạt

  động chuỗi cung ứng công ty Koda” đã tập trung nghiên cứu lý thuyết chuỗi cung ứng

  về cấu trúc, chức năng hoạt động, nguồn gốc sức mạnh và cách thức quản lý chuỗi.

  Qua đó đi sâu nghiên cứu về hiệu suất và những cách thức cải tiến hiệu suất hoạt động

  chuỗi cung ứng, liên hệ phân tích đánh giá với tình hình thực tế Việt Nam, cuối cùng

  ứng dụng vào việc cải tiến hiệu suất hoạt động của một chuỗi cung ứng cụ thể (chuỗi

  cung ứng công ty Koda).

  MỤC LỤC

  MỤC LỤC . iii

  DANH MỤC BẢNG vii

  DANH MỤC HÌNH ix

  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT xi

  CHƯƠNG 1:

  TỔNG QUAN 1

  1.1. Tổng quan .1

  1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1

  1.3. Phạm vi nghiên cứu và ý nghĩa đề tài .2

  1.3.1.Phạm vi nghiên cứu 2

  1.3.2.Ý nghĩa đề tài .2

  1.4. Phương pháp nghiên cứu .3

  1.5. Quy trình nghiên cứu 3

  CHƯƠNG 2:GIỚI THIỆU CHUỖI CUNG ỨNG 5

  2.1. Một số định nghiã và thuật ngữ trong phân tích chuỗi cung ứng 6

  2.1.1.Chuỗi cung ứng 6

  2.1.2.Quản lý chuỗi cung ứng .6

  2.1.3.Một số thuật ngữ trong phân tích chuỗi cung ứng (Phụ lục 1.1) 7

  2.2. Lý thuyết chuỗi cung ứng .7

  2.2.1.Các giai đoạn phát triển của chuỗi cung ứng .7

  2.2.2.Các giai đoạn phát triển của kỹ thuật quản lý chuỗi cung ứng .8

  2.2.3.Phân loại chuỗi cung ứng .9

  2.2.4.Xu hướng phát triển của chuỗi cung ứng trong tình hình mới .16

  2.3. Cấu trúc chuỗi cung ứng .17

  2.3.1.Tổng quan .17

  2.3.2.Cấu trúc vật lý 17

  2.3.3.Các mối quan hệ và các dòng chảy trong chuỗi cung ứng .22

  2.4. Các chức năng hoạt động của chuỗi cung ứng 30

  Phân tích hoạt động của chuỗi cung ứng thông qua mô hình SCOR 30

  Kế hoạch (Plan) 31

  Quá trình thu mua(Source) .33

  Quá trình sản xuất (make) 40

  Phân phối sản phẩm (Delivery) 45

  Quá trình trả lại (Return Management) 48

  2.5. Quản lý chuỗi cung ứng 49

  CHƯƠNG 3:HIỆU SUÂT VÀ VẤN ĐỀ CẢI TIẾN HIỆU SUẤT TRONG CHUỖI CUNG ỨNG

  Lợi ích của mỗi thành viên do chuỗi mang lại .49

  Lợi ích và sức mạnh của chuỗi từ các thành viên .50

  Một số biện pháp quản lý chuỗi cung ứng .51

  Các nguy cơ và sự chuẩn bị của các doanh nghiệp Việt Nam 51

  3.1. Hiệu suất của chuỗi cung ứng .53

  3.2. Các mô hình đo hiệu suất chuỗi cung ứng 54

  Đo hiệu suất chuỗi cung ứng bằng mô hình SCOR 55

  Đo lường hiệu suất trong chuỗi cung ứng theo David Taylor .61

  Một số cách đo lường khác 72

  3.3. Cải tiến hiệu suất của chuỗi cung ứng .75.

  Mục đích và quy trình thực hiện 75

  Các quy luật đánh đổi trong chuỗi 78

  3.3.3.

  CHƯƠNG 4:CẢI TIẾN HIỆU SUẤT CHUỖI CUNG ỨNG CÔNG TY KODA VÀ CÁC BIỆN PHÁP

  Dự báo và quản lý rủi ro trong chuỗi .79

  4.1. Giới thiệu về công ty Koda International 85.

  Tổng quát 85

  Mục tiêu và chính sách của công ty .86

  Cơ cấu tổ chức của công ty và tình hình hoạt động kinh doanh .86

  4.2. Chuỗi cung ứng công ty koda .87


  Cấu trúc 87

  Các chức năng hoạt động .90

  4.3. Đo lường hiệu suất hoạt động của chuỗi cung ứng công ty KODA 92

  Lựa chọn phạm vi .92

  Đo lường các chỉ số chất lượng chuỗi cung ứng công ty Koda 94

  4.4. Thực hiện cải tiến 97

  CHƯƠNG 5:

  Giới thiệu chung .97

  Cải tiến sự tin cậy trong giao hàng .98

  Cải tiến tỉ lệ phế phẩm 104

  Các biện pháp cải tiến sự linh hoạt của sản phẩm 110

  KẾT QUẢ THỰC HIỆN 113

  5.1. Đo lường kết quả cải tiến 113

  Độ tin cậy trong giao hàng .113

  Tỉ lệ phế phẩm 116

  Sự linh hoạt của khách hàng .117

  5.2. Đánh giá cải tiến .117

  CHƯƠNG 6:

  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 120


  Xem Thêm: ứng dụng một số mô hình lý thuyết chuỗi cung ứng trong việc cải tiến hiệu suất hoạt động chuỗi cung
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu ứng dụng một số mô hình lý thuyết chuỗi cung ứng trong việc cải tiến hiệu suất hoạt động chuỗi cung sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status