Đề tài: Báo cáo thực tế môn khoa học hàng hóa: Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng


MỤC LỤC​

MỞ ĐẦUSự phát triển kinh tế hàng hóa trong điều kiện mở cửa và hội nhập vào nền kinh tế thế giới đòi hỏi tất cả các đơn vị sản xuất, kinh doanh phải quan tâm tới những vấn đề liên quan đến tiêu thụ hàng hóa, đó là chất lượng sản phẩm, giá cả và thời gian giao hàng, trong đó chất lượng là yếu tố quyết định.

Trong bất kỳ nền kinh tế cạnh tranh nào, nếu một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển trong hoạt động kinh doanh thì việc liên tục giảm giá thành và cải tiến chất lượng là điều phải quan tâm hàng đầu. Chính vì vậy, vấn đề chất lượng ngày nay trên thế giới không phải chỉ đặt ra ở cấp độ công ty mà còn là một mối quan tâm của cả một quốc gia. Chất lượng đã và đang trở thành một trong những mục tiêu có tầm chiến lược quan trọng trong các kế hoạch và chương trình phát triển kinh tế của nhiều nước.

Ngày nay chúng ta đang ở vào giữa cuộc "Cách mạng chất lượng" một thời kỳ biến đổi đang tác động tới mọi kiểu kinh doanh, xí nghiệp, tổ chức và con người.

Tuy nhiên, sản phẩm được coi là có chất lượng tốt thì phải phù hợp với một tiêu chuẩn chung của tổ chức thế giới. Quá trình đó đòi hỏi doanh nghiệp phải xây dựng và áp dụng được hệ thống quản lý chất lượng.

Nội dung chính gồm các mục:

1. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

1.1. Bước 1 - Phân tích tình hình và hoạch định

1.2. Bước 2: Viết các tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng

1.3. Bước 3 - Thực hiện và cải tiến

1.4. Bước 4 - Chứng nhận

2. ISO 9000 VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN

3. ÁP DỤNG ISO 9000 TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM


Xem Thêm: Báo cáo thực tế môn khoa học hàng hóa: Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Báo cáo thực tế môn khoa học hàng hóa: Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng sẽ giúp ích cho bạn.