Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty


  Đề tài: Hoàn thiện kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty kiểm toán Ernst & Young Việt Nam thực hiện


  MỤC LỤC

  DANH MỤC BẢNG BIỂU SƠ ĐỒ

  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

  LỜI MỞ ĐẦU 1


  CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM TOÁN CHU TRÌNH TIỀN LƯƠNG VÀ NHÂN VIÊN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 3


  1.1. Khái quát chung về kiểm toán Báo cáo tài chính 3

  1.1.1. Khái niệm về kiểm toán Báo cáo tài chính 3

  1.1.2. Mục tiêu trong kiểm toán Báo cáo tài chính 5

  1.1.3. Qui trình kiểm toán Báo cáo tài chính 6

  1.2. Tiền lương với vấn đề kiểm toán Báo cáo tài chính 7

  1.2.1. Bản chất và ý nghĩa tiền lương và các khoản trích theo lương 7

  1.2.2. Các hình thức trả lương 9

  1.2.3. Chức năng của chu trình tiền lương và các khoản trích theo lương 11

  1.2.4.Tổ chức hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương 16

  1.3. Kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên trong kiểm toán Báo cáo tài chính 20

  1.3.1.Vai trò của kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên trong kiểm toán Báo cáo tài chính 20

  1.3.2. Mục tiêu của kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên 20

  1.3.3.Kiểm soát nội bộ với chu trình tiền lương và nhân viên 21

  1.3.4.Qui trình kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên trong kiểm toán Báo cáo tài chính 23

  1.3.4.1.Lập kế hoạch kiểm toán 23

  1.3.4.2.Thực hiện kiểm toán 30

  1.3.4.3.Kết thúc kiểm toán 35


  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN CHU TRÌNH TIỀN LƯƠNG VÀ NHÂN VIÊN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KIỂM TOÁN ERNST&YOUNG THỰC HIỆN 38

  2.1 Tổng quan về công ty kiểm toán Ernst & Young Việt Nam 38

  2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty kiểm toán Ernst & Young Việt Nam 38

  2.1.2.Cơ cấu tổ chức của công ty kiểm toán Ernst & Young Việt Nam: 39

  2.1.2.1.Khái quát mô hình tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh theo sơ đồ 39

  2.1.2.2. Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban 39

  2.1.3. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty kiểm toán Ernst & Young Việt Nam 41

  2.1.3.1 .Các loại hình dịch vụ 41

  2.1.3.2 .Thị trường hoạt động 43

  2.1.3.3 .Kết quả hoạt động kinh doanh trong những năm gần đây 43

  2.1.4.Phương pháp kĩ thuật kiểm toán 44

  2.2. Thực trạng qui trình kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty kiểm toán Ernst & Young Việt Nam thực hiện 46

  2.2.1 Kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty kiểm toán Ernst & Young thực hiện tại công ty ABC 46

  2.2.1.1 Lập kế hoạch kiểm toán 46

  2.2.1.2 Thực hiện kế hoạch kiểm toán 56

  2.2.1.3 Kết thúc kiểm toán 70

  2.2.2 Kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên do công ty Ernst & Young Việt Nam thực hiện tại công ty XYZ 70

  2.2.2.1 Lập kế hoạch kiểm toán 70

  2.2.2.2 Thực hiện chương trình kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên tại công ty XYZ 80

  2.2.2.3 Kết thúc kiểm toán 95

  2.2.3 So sánh kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên tại hai công ty ABC và XYZ 95

  2.3 Tổng kết chung kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên tại công ty Ernst & Young Việt Nam 97


  CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN CHU TRÌNH TIỀN LƯƠNG VÀ NHÂN VIÊN DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ERNST & YOUNG VIỆT NAM THỰC HIỆN 102

  3.1 Sự cần thiết tất yếu hoàn thiện kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên do công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện 102

  3.2 Đánh giá thực trạng kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên do công ty TNHH kiểm toán Ernst & Young Việt Nam thực hiện 103

  3.2.1 Ưu điểm 103

  3.2.1.1 Lập kế hoạch kiểm toán 103

  3.2.1.2 Thực hiện kiểm toán 105

  3.2.1.3 Kết thúc kiểm toán 106

  3.2.2 Tồn tại 106

  3.3 Một số kiến nghị và giải pháp nhằm hoàn thiện kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên do công ty kiểm toán Ernst & Young Việt Nam thực hiện 108

  3.3.1 Trong đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ 109

  3.3.2 Thủ tục phân tích 113

  3.3.3 Bước xác định mức độ trọng yếu của giai đoạn lập kế hoạch 113

  KẾT LUẬN 118


  Xem Thêm: Hoàn thiện kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status