LỜI MỞ ĐẦU


Nhu cầu về dầu khí ở nước ta ngày một tăng nhanh, thúc đẩy việc tìm kiếm thăm dò dầu khí ngày một tăng. Dầu ở nước ta ngoài phần khai thác trong lớp đá trầm tích Oligocen và Miocen, còn một phần nằm trong điều kiện khá đặc biệt , đó là “dầu trong móng”. Cho đến nay đã có nhiều mỏ thăm dò và khai thác thành công dầu trong móng đá kết tinh như mỏ Bạch Hổ (1987), mỏ Rạng Đông(1994), mỏ Rồng
Năm 2001, Cuu Long Joint Company (CLJOC) đã khoan thăm dò mỏ Sư Tử Vàng thuộc lô 15-1 vùng Đông Bắc bể Cửu Long và phát hiện dấu hiệu của dòng dầu công nghiệp từ móng đá kết tinh nứt nẻ. Từ đây mở ra một hướng mới trong công tác thăm dò, tìm kiếm dầu trong khu vực này.
Với sự hướng dẫn của cô Bùi Thị Luận, cùng sự giúp đỡ của các thầy cô giảng dạy thuộc khoa Dầu khí trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên, tôi đã thực hiện khóa luận tốt nghiệp với đề tài:
“Đặc điểm thạch học-khoáng vật học của đá móng giếng khoan SV_1X lô 15-1 thuộc bồn trũng Cửu Long”.

Khóa luận với nhiệm vụ chính là:
1.Nghiên cứu, tìm hiểu thành phần thạch học-khoáng vật học của đá móng trên cở sở thu thập tài liệu và phân tích mẫu lõi khoan.
2.Tìm hiểu nguyên nhân và sự thành tạo các loại lỗ rỗng trong đá móng ảnh hưởng đến khả năng chứa của chúng.

Vì kiến thức chuyên môn còn hạn chế nên không tránh khỏi những thiếu sót. Tôi rất mong nhận được sự thông cảm cũng như những nhận xét, đánh giá của quý Thầy Cô và các bạn.


MỤC LỤC

LỜI CÁM ƠN 1
LỜI MỞ ĐẦU 3
PHẦN I: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT BỒN TRŨNG CỬU LONG 5
CHƯƠNG I: LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU 6

CHƯƠNG II: ĐỊA TẦNG 10
CHƯƠNG III:KIẾN TẠO 16
PHẦN II:ĐẶC ĐIỂM THẠCH HỌC- KHÓANG VẬT HỌC CỦA
ĐÁ MÓNG GIẾNG KHOAN SV_1X LÔ 15-1 THUỘC BỒN TRŨNG
CỬU LONG 23

CHƯƠNG I:ĐẶC ĐIỂM THẠCH HỌC – KHOÁNG VẬT 24
CHƯƠNG II:CẤU TRÚC KHÔNG GIAN LỖ RỖNG 40
KẾT LUẬN 49
PHỤ LỤC 51
TÀI LIỆU THAM KHẢO 70Xem Thêm: Đặc điểm thạch học-khoáng vật học của đá móng giếng khoan SV_1X lô 15-1 thuộc bồn trũng Cửu Long
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đặc điểm thạch học-khoáng vật học của đá móng giếng khoan SV_1X lô 15-1 thuộc bồn trũng Cửu Long sẽ giúp ích cho bạn.