PHẦN I: ĐẶC ĐIỂM KIẾN TẠO ĐÔNG NAM Á:
I .CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN KIẾN TẠO: 8
1. Giai đoạn trước Eoacen giữa: 8
2.Giai đoạn từ Eocen giữa – Oligocen: 10
3.Giai đoạn từ Oligocen – Miocen sớm: 14
4.Giai đoạn Miocen sớm – Miocen giữa:. 17
5.Giai đoạn từ Miocen giữa – Đệ tứ: . 20
II.CÁC LOẠI BỒN TRŨNG Ở ĐÔNG NAM Á: 24
1. Các bồn trũng hình thành trên đới va chạm tạo núi:. 25
2. Các bồn trũng hình thành trên đới hút chìm: . 26
3. Các bồn trũng hình thành trên móng á đại dương: 28
4.Các bồn trũng hình thành trên móng lục địa tương đối bình ổn: . 28
PHẦN II. CÁC BỒN TRŨNG TIÊU BIỂU THỀM LỤC ĐỊA NAM VIỆT
NAM:
CHƯƠNG I. BỒN TRŨNG CỮU LONG: 36
I.VỊ TRÍ ĐỊA LÝ: . 36
II.CƠ CHẾ HÌNH THÀNH BỒN:. 37
III. KHẢO SÁT BỒN TRŨNG CỮU LONG:. 41
1.Tầng sinh: . 42
2.Tầng chứa: 44
3.Tầng chắn: 50
IV. MỎ BẠCH HỔ: 55
V. TIỀM NĂNG DẦU KHÍ BỒN TRŨNG CỮU LONG: 65
CHƯƠNG II. BỒN TRŨNG NAM CÔN SƠN: . 68
I.VỊ TRÍ ĐỊA LÝ: . 68
II.CƠ CHẾ HÌNH THÀNH BỒN: . 69
III. KHẢO SÁT BỒN TRŨNG NAM CÔN SƠN: . 74
1.Tầng sinh: . 74
2.Tầng chứa: 77
3.Tầng chắn: 82
IV. MỎ ĐẠI HÙNG: 86
V. TIỀM NĂNG DẦU KHÍ BỒN TRŨNG NAM CÔN SƠN: . 91
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẨOXem Thêm: Sự phát triển các bồn dầu khí đệ tam tiêu biểu thuộc thềm lục địa nam việt nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Sự phát triển các bồn dầu khí đệ tam tiêu biểu thuộc thềm lục địa nam việt nam sẽ giúp ích cho bạn.