Lời núi đầu

Cơ chế thị trường được vận hành với nhiều thành phần kinh tế song song và tồn tại đã thỳc đẩy nền kinh tế nước ta phỏt triển nhanh chúng. Sản xuất kinh doanh mở rộng, nhu cầu thị hiếu của con người đũi hỏi ngày càng cao. Cỏc đơn vị sản xuất kinh doanh muốn đứng vững và phỏt triển được trờn thị trường cần phải xuất phỏt từ nhu cầu thị trường, thị trường khỏch hàng để xõy dựng chiến lược kinh doanh phự hợp nhằm thoả mãn nhu cầu của khỏch hàng một cỏch tối đa.
Cựng với xu hướng đú, vai trũ của hoạt động Marketing ngày càng được khẳng định trờn thị trường. Nú giỳp cho cỏc đơn vị định hướng hoạt động kinh doanh của mỡnh. Từ việc nghiờn cứu thị trường, nhu cầu thị trường đến việc thỳc đẩy tiờu thụ tăng doanh số bỏn và tăng sự thoả mãn khỏch hàng. Marketing được coi là một trong những bớ quyết tạo nờn sự thành cụng của doanh nghiệp và là cụng cụ cạnh tranh cú hiệu quả.
Đối với Cụng ty vận tải Thuỷ Bắc (NOSCO), hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải biển gắn liền với hoạt động Marketing đặc biệt là trong cụng tỏc tỡm kiếm khỏch hàng. Làm tốt cụng tỏc Marketing sẽ đảm bảo tốt hiệu quả kinh doanh của Cụng ty. Qua lý thuyết và thực tế tỡm hiểu hoạt động kinh doanh cũng nhờ hoạt động Marketing ở Cụng ty em đã chọn đề tài: “Thực trạng và giải phỏp hoạt động Marketing dịch vụ vận tải biển của Cụng ty vận tải Thuỷ Bắc (NOSCO)" làm luận văn tốt nghiệp.
Chuyờn đề được viết thành ba chương với cỏc nội dung sau:
Chương I: Thị trường vận tải biển và thực trạng hoạt động kinh doanh của Cụng ty vận tải Thuỷ Bắc (NOSCO).
Chương II: Thực trạng hoạt động Marketing của Cụng ty vận tải Thuỷ Bắc (NOSCO).
Chương III: Hoàn thiện cỏc giải phỏp mở rộng thị trường vận tải biển.

Em xin chõn thành cảm ơn thầy PGS-TS Phạm Quang Huấn đã giỳp đỡ em hoàn thành bài viết này. Do trỡnh độ và sự hiểu biết cũn hạn chế nờn bài viết khụng thể trỏnh khỏi những thiếu sút. Rất mong nhận được sự đúng gúp ý kiến của thầy để bài viết của em được hoàn thiện hơn.
mục lục
Lời nói đầu 1
Chương I: Thị trường vận tải biển và thực trạng hoạt động kinh doanh của Công ty vận tải Thuỷ bắc (nosco) 2
I. Thị trường vận tải biển. 2
1. Khái quát vận tải biển. 2
1.1. Vai trò của vận tải. 2
1.2. Đặc điểm của vận tải. 3
1.3. Vận tải biển. 3
1.4. Vị trí vận tải biển ở Việt Nam. 4
2. Nhu cầu vận tải biển ở thị trường Việt Nam. 5
3. Những yếu tố chi phối thị trường vận tải biển nước ta. 6
3.1. Xu hướng kinh tế. 6
3.2. Đặc điểm cung ứng và tiêu dùng dịch vụ: 7
4. Tình hình cạnh tranh trên thị trường vận tải biển. 7
4.1. Giữa các loại hình vận tải (cạnh tranh ngoài ngành). 7
4.2. Cạnh tranh giữa các Công ty trong ngành. 10
5. Dự đoán thị trường trong những năm tới. 10
II. Thực trạng hoạt động kinh doanh của Công ty vận tải thuỷ bắc. 12
1. Giới thiệu khái quát Công ty vận tải thuỷ bắc (Nosco) 12
2. Chức năng và nhiệm vụ kinh doanh của công ty: 13
3. Cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty: 14
4. Quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty trong những năm qua. 16
Chương II: Thực trạng hoạt động Marketing tại Công ty vận tải thuỷ bắc (nosco) 18
I. Hoạt động nghiên cứu thị trường. 18
II. Thị trường mục tiêu. 19
III. Các chính sách,công cụ: 19
1. Chính sách sản phẩm. 19
2. Chính sách giá: 21
3. Chính sách con người. 23
4. Chính sách sản phẩm .27
4.1. Xác định khách hàng mục tiêu. 25
4.2. Chào giá và quan hệ khách hàng. 26
4.3. Ký kết hợp đồng. 26
4.4. Xác định thời gian và lịch vận chuyển. 27
4.5. Quá trình vận chuyển. 27
4.6. Phụ lục hợp đồng. 27
4.7. Thanh toán giá trị hợp đồng vận chuyển hàng hoá. 27
IV. Đánh giá thực trạng hoạt động Marketing của Công ty vận tải thuỷ bắc(nosco). 28
Chương III: Hoàn thiện các giải pháp mở rộng thị trường vận tải biển 32
I. Nghiên cứu thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu 30
II. Các giải pháp đẩy mạng hoạt động Marketing 32
Kết luận 36
[charge=150]http://up.4share.vn/f/36070f05050f0301/MAR53.doc.file[/charge]

Xem Thêm: Thực trạng và giải phỏp hoạt động Marketing dịch vụ vận tải biển của Cụng ty vận tải Thuỷ Bắc (NOSCO)
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng và giải phỏp hoạt động Marketing dịch vụ vận tải biển của Cụng ty vận tải Thuỷ Bắc (NOSCO) sẽ giúp ích cho bạn.