Đề tài: GIỚI THIỆU VỀ KHÁCH SẠN HANOI PARADISE HOTEL


Báo cáo tốt nghiệp:
LỜI MỞ ĐẦU
Phần I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KHÁCH SẠN HANOI PARADISE HOTEL
I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KHÁCH SẠN HANOI PARADISE HOTEL
1. Vị trí, đặc điểm của khách sạn.
2. Quá trình hình thành và phát triển của khách sạn
II. CƠ SỞ VẬT CHẤT HIỆN CÓ CỦA KHÁCH SẠN HANOI PARADISE HOTEL
1. Quy mô của khách sạn
2. Hệ thống nhà hàng – Bếp ăn – Quầy bar
a. Khu vực phục vụ ăn uống
b. Khu vực làm việc của bộ phận bếp
III. TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC LAO ĐỘNG CỦA KHÁCH SẠN HANOI PARADISE HOTEL
1. Mô hình cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý trong khách sạn Hanoi Paradise Hotel
2. Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận trong khách sạn
a. Giám đốc khách sạn
b. Bộ phận lễ tân
c. Bộ phận phục vụ ăn uống
d. Bộ phận bảo vệ
e. Bộ phận phục vụ buồng
IV. ĐẶC ĐIỂM VÀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA KHÁCH SẠN HANOI PARADISE HOTEL:
1. Các lĩnh vực kinh doanh chủ yếu và nguồn khách chủ yếu
2.Kết quả hoạt động kinh doanh
3.Một số biện pháp nhằm tăng hiệu quả kinh doanh
Phần II: QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ PHỤC VỤ BUỒNG TẠI KHÁCH SẠN HANOI PARADISE HOTEL
I. NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA BỘ PHẬN PHỤC VỤ BUỒNG
1. Chế độ làm việc ở bộ phận buồng khách sạn Hanoi Paradise Hotel.
a. Sơ đồ tổ chức bộ phận.
b. Quy định về thời gian làm việc
2. Nội quy quy định đối với nhân viên phục vụ buồng
3. Tác phong, thái độ của nhân viên phục vụ buồng
II. YÊU CẦU VỀ CHUYÊN MÔN TRONG NGHIỆP VỤ BUỒNG
1. Tầm quan trọng trong nghiệp vụ phục vụ buồng.
2. Yêu cầu về trình độ nghiệp vụ của nhân viên phục vụ buồng
III. QUY TRÌNH KỸ THUẬT VỆ SINH Ở BỘ PHẬN BUỒNG
1. Quy trình kỹ thuật làm vệ sinh ở buồng ngủ.
2. Quy trình kỹ thuật làm vệ sinh phòng vệ sinh.
3. Quy trình kỹ thuật trải giường
IV. QUY TRÌNH KỸ THUẬT PHỤC VỤ BUỒNG
1. Chuẩn bị buồng đón khách
2. Đón dẫn khách, bàn giao buồng.
3. Phục vụ khách trong thời gian lưu trú
4. Chuẩn bị cho khách trả buồng và tiễn khách.
V. QUY TRÌNH PHỤC VỤ GIẶT LÀ CỦA KHÁCH
1. Nhận đồ giặt là của khách
2. Giao lại đồ giặt là cho khách
VI. MỐI QUAN HỆ GIỮA BỘ PHẬN BUỒNG VỚI CÁC BỘ PHẬN KHÁC
1. Mối quan hệ giữa bộ phận buồng với bộ phận lễ tân
2. Mối quan hệ giữa bộ phận buồng với bộ phận phục vụ ăn uống
3. Mối quan hệ giữa bộ phận buồng với bộ phận bảo vệ sửa chữa bảo dưỡng
MỘT SỐ LOẠI SỔ SÁCH VÀ HOÁ ĐƠN SỬ DỤNG Ở BỘ PHẬN BUỒNG
4. Thực trạng áp dụng chính sách marketing.
a. Chính sách sản phẩm
b. Chính sách về giá
c. Chính sách phân phối
d. Chính sách giao tiếp khuếch trương
5. Doanh thu và lợi nhuận 2 năm vừa qua
6. Phương hướng hoạt động trong thời gian tới
Phần III: KẾT QUẢ QUÁ TRÌNH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
I. ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA KHÁCH SẠN
1. Những thuận lợi
2. Khó khăn
II. NHIỆM VỤ VÀ BÀI HỌC RÚT RA TRONG QUÁ TRÌNH THỰC TẬP
1. Kinh nghiệm thu được qua quá trình thực tập
2. Công việc được giao và khả năng hoàn thành
III. KẾT QUẢ THU ĐƯỢC TỪ THỰC TẾ


Xem Thêm: Giới thiệu về khách sạn hanoi paradise hotel
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giới thiệu về khách sạn hanoi paradise hotel sẽ giúp ích cho bạn.