Đề tài: Tìm hiểu bộ máy tổ chức nhân sự và quản trị nhân sự tại nhà hàng kinh doanh ăn uống


Báo cáo tốt nghiệp dài 28 trang:
Mụcc lụcc
A[IMG]data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABAQMAAAA l21bKAAAAA1BMVEXh5PJm+yKVAAAAAXRSTlMAQObYZgAAAApJR EFUCNdjYAAAAAIAAeIhvDMAAAAASUVORK5CYII=" class="mceSmilieSprite mceSmilie7" alt=":p" title="Stick Out Tongue :p">hần mở đầu
B:NỘI DUNG BÁO CÁO THỰC TẬP
I:GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KHÁCH SẠN HILTON HÀ NỘI
II:CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ SẢN PHẨM CỦA KHÁCH SẠN
III:BỘ MÁY TỔ CHỨC NHÂN SỰ VÀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI NHÀ HÀNG - KHÁCH SẠN
1.1 LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC
1.1.1 Khái quát về quản trị nhân lực
1.1.2 1.1.2 Tổ chức bộ máy nhà hàng
1.1.3 1.1.3 Một số nội dung cơ bản của quản trị nhân lực
1.2.QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI KHÁCH SẠN HILTON .
1.2.1 Khách sạn hilton và nhân viên
1.2.2 Công tác tuyển chọn huấn luyện và bố trí nhân lực trong khỏch sạn
1.2.3 Đánh giá thực trhạng của hoạt đông quản trị nhân lực .
1.2.4 Các giải pháp phát triển nguồn nhân lực
1.2.5 Nội quy, quy định nhân lực trong khách sạn .
1.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ KHÁCH SẠN
1.3.1 Điểm mạnh
1.3.2 Điểm yếu .
1.2.3 Một số hình ảnh của khách sạn hilton
1.3.3 C: KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN
2.1 Kiến nghị
Kết luận


Xem Thêm: Tìm hiểu bộ máy tổ chức nhân sự và quản trị nhân sự tại nhà hàng kinh doanh ăn uống
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tìm hiểu bộ máy tổ chức nhân sự và quản trị nhân sự tại nhà hàng kinh doanh ăn uống sẽ giúp ích cho bạn.