Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện Công tác tổ chức đấu thầu tại Viễn Thông Đà Nẵng

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện Công tác tổ chức đấu thầu tại Viễn Thông Đà Nẵng


  LỜI NÓI ĐẦU

  Đà Nẵng là tỉnh nằm ở cửa ngõ phía đông bắc của Tổ quốc, điểm đầu của con đường huyết mạch ( quốc lộ 1A) nối Việt Nam với nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa và từ đó đến với các nước châu Âu. Với vị trí địa lý thuận lợi về kinh tế và vô cùng quan trọng về an ninh - quốc phòng, Đà Nẵng trở thành đầu mối quan trọng trong giao lưu kinh tế, văn hoá – xã hội và hợp tác kinh tế quốc tế. Cùng với sự phát triển của tỉnh Đà Nẵng là sự đóng ghóp không nhỏ của Viễn Thông Đà Nẵng.
  Viễn thông Đà Nẵng (VNPT Đà Nẵng) là đơn vị thành viên của Tập đoàn Bưu chính – Viễn thông Việt Nam, được tách ra từ Bưu điện Đà Nẵng từ năm 2008. Với vai trò quan trọng của mình trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông, Viễn Thông Đà Nẵng là một trong những đơn vị chủ lực của tỉnh, có những đóng ghóp không nhỏ vào sự phát triển kinh tế- xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng của tỉnh cũng như của cả nước.
  Trong hoạt động đầu tư phát triển, Viễn Thông Đà Nẵng vẫn luôn coi trọng hoạt động đấu thầu và đây cũng là hoạt động thường xuyên, phổ biến của đơn vị. Hoạt động đấu thầu trong những năm qua đã có những đóng ghóp không nhỏ vào sự phát triển ngày càng cao và ổn định của Viễn Thông Đà Nẵng, góp phần giúp cho đơn vị nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo chất lượng các hoạt động sản xuất và cung cấp dịch vụ, ngày càng nâng cao uy tín và năng lực cạnh tranh của đơn vị trên địa bàn tỉnh Đà Nẵng.
  Được sự giới thiệu của khoa Đầu Tư – Trường đại học Kinh tế Đà Nẵng, em đã được về Viễn Thông Đà Nẵng thực hiện công tác thực tập. Sau một thời gian làm quen với công việc tại Viễn Thông Đà Nẵng và được sự chỉ bảo nhiệt tình của các cô chú, anh chị tại Viễn Thông Đà Nẵng, đồng thời nhận thức rõ được tầm quan trọng của hoạt động đấu thầu đối với đơn vị, em đã hoàn thành luận văn thực tập “Hoàn thiện Công tác tổ chức đấu thầu tại Viễn Thông Đà Nẵng”.
  Nội dung luận văn gồm 2 phần chính:
  - Thực trạng công tác tổ chức đấu thầu tại Viễn Thông Đà Nẵng.
  - Một số giải pháp hoàn thiện công tác tổ chức đấu thầu cho Viễn Thông Đà Nẵng.


  Em xin chân thành cảm ơn cô giáo- TS Huỳnh Minh - giảng viên trường Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng, và các cô chú, anh chị tại Viễn Thông Đà Nẵng đã nhiệt tình chỉ dẫn và giúp đỡ để em có được nghiên cứu và hoàn thành luận văn thực tập này.
  Do kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế nên bài luận văn có thể không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được đóng góp của quý thầy cô để bài luận văn của em được hoàn thiện hơn.  MỤC LỤC

  LỜI NÓI ĐẦU 6
  CHƯƠNG I - THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐẤU THẦU TẠI VIỄN THÔNG ĐÀ NẴNG 8

  1.1. Khái quát chung về Viễn Thông Đà Nẵng (VTLS): 8
  1.1.1. Quá trình hình thành: 8
  1.1.2. Cơ cấu tổ chức các phòng ban: 9
  1.1.3. Các loại hình kinh doanh- dịch vụ của Viễn Thông Đà Nẵng: 11
  1.1.3.1. Dịch vụ điện thoại cố định: 11
  1.1.3.2. Dịch vụ điện thoại di động: 13
  1.1.3.3. Dịch vụ điện thoại Gphone: 14
  1.1.3.4. Dịch vụ 3G: 15
  1.1.3.5. Dịch vụ truy nhập internet qua đường dây điện thoại: 15
  1.1.3.6. Dịch vụ internet Mega VNN: 16
  1.1.3.7. Dịch vụ Mega Wan: 16
  1.1.3.8. Dịch vụ 108: 16
  1.2. Thực trạng công tác tổ chức đấu thầu tại Viễn Thông Đà Nẵng: 16
  1.2.1. Các loại gói thầu mà Viễn Thông Đà Nẵng đã tổ chức: 17
  1.2.2. Các hình thức đấu thầu mà VTLS sử dụng: 21
  1.2.3. Phương thức đấu thầu và hợp đồng: 22
  1.2.4. Thực trạng công tác tổ chức đấu thầu: 23
  1.2.4.1. Quy trình tổ chức đấu thầu mà Viễn Thông Đà Nẵng sử dụng: 23
  1.2.4.2. Lập kế hoạch đấu thầu: 29
  1.2.4.3. Chuẩn bị đấu thầu: 32
  1.2.4.4. Tổ chức đấu thầu và lựa chọn nhà thầu: 35
  1.2.4.5. Đánh giá hồ sơ dự thầu và phương pháp đánh giá: 37
  1.2.4.6. Thẩm định, phê duyệt và thông báo kết quả đấu thầu : 43
  1.2.4.7. Thương thảo và kí kết hợp đồng : 45
  1.3. Công tác tổ chức đầu thầu gói thầu “Cáp quang các loại và phụ kiện” : 45
  1.3.1. Lập kế hoạch đấu thầu : 45
  1.3.2. Tổng quát về gói thầu : 47
  1.3.3. Nhân sự tham gia tổ chức đấu thầu: 48
  1.3.4. Hồ sơ yêu cầu: 48
  1.3.5. Thông báo mời chào hàng: 59
  1.3.6. Mở thầu: 60
  1.3.7. Xét thầu: 65
  1.3.8. Thông báo trúng thầu, thương thảo và ký kết hợp đồng : 77
  1.4. Đánh giá công tác tổ chức đấu thầu của VTLS: 78
  1.4.1. Những kết quả đạt được: 78
  1.4.1.1. Tiết kiệm nguồn vốn: 78
  1.4.1.2. Nâng cao chất lượng và tiến độ thực hiện dự án: 79
  1.4.1.3. Tiếp cận được với các nhà cung cấp mới, có tiềm năng: 80
  1.4.1.4. Nội dung Hồ sơ mời thầu được lập theo đúng quy định và phù hợp với gói thầu: 80
  1.4.1.5. Quy trình tổ chức đấu thầu được thực hiện nghiêm túc và chặt chẽ: 81
  1.4.1.6. Đem lại tính minh bạch cho các dự án đầu tư: 81
  1.4.1.7. Các gói thầu tổ chức đảm bảo theo đúng pháp luật: 81
  1.4.1.8. Nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ tham gia thực hiện công tác đấu thầu: 82
  1.4.2. Những mặt còn tồn tại: 82
  1.4.2.1. Các hình thức đấu thầu chưa phong phú: 82
  1.4.2.2. Một số gói thầu có quy trình tổ chức đấu thầu chưa thật sự chặt chẽ: 82
  1.4.2.3. Có một số gói thầu phải sửa đổi hồ sơ mời thầu: 83
  1.4.2.4. Về việc quy định tiêu chuẩn kinh nghiệm của nhà thầu: 83
  1.4.2.5. Đội ngũ cán bộ tham gia đấu thầu còn ít: 83
  1.4.2.6. Tồn tại trong công tác xét thầu: 84
  1.4.2.7. Tồn tại trong ký kết hợp đồng và thực hiện hợp đồng: 84
  1.4.2.8. Năng lực các nhà thầu tham dự còn hạn chế: 84
  CHƯƠNG II - MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐẤU THẦU TẠI VIỄN THÔNG ĐÀ NẴNG 86
  2.1. Phương hướng nhiệm vụ 2009 - 2010 của Viễn Thông Đà Nẵng: 86
  2.2. Một số giải pháp hoàn thiện công tác tổ chức đấu thầu tại Viễn Thông Đà Nẵng: 87
  2.2.1. Về phía Viễn Thông Đà Nẵng: 87
  2.2.1.1. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về đấu thầu của Nhà nước: 87
  2.2.1.2. Lựa chọn thêm các hình thức đấu thầu mới: 88
  2.2.1.3. Lập kế hoạch đấu thầu một cách chi tiết và hợp lí: 89
  2.2.1.4. Nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị hồ sơ mời thầu và công tác chấm thầu: 90
  2.2.1.5. Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho các cán bộ tham gia công tác đấu thầu: 92
  2.2.1.6. Tăng cường sự phối hợp giữa các phòng ban: 92
  2.2.2. Về phía Nhà nước và các cơ quan liên quan: 93
  2.2.2.1. Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về đấu thầu: 93
  2.2.2.2. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lí các hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu: 93
  2.2.2.3. Hoạt động đấu thầu cần tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc công bằng, cạnh tranh, minh bạch và công khai: 94
  2.2.2.4. Củng cố và tăng cường hệ thống thông tin liên quan đến đấu thầu: 94
  KẾT LUẬN 96
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 97


  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT


  VTLS
  CBCNV
  XDCB
  BCVT
  VTĐ
  SXKD
  VT
  SCL
  SCTX
  HSMT
  HSDT
  HSĐX Viễn Thông Đà Nẵng
  Cán bộ công nhân viên
  Xây dựng cơ bản
  Bưu chính viễn thông
  Vô tuyến điện
  Sản xuất kinh doanh
  Viễn thông
  Sửa chữa lớn
  Sửa chữa thường xuyên
  Hồ sơ mời thầu
  Hồ sơ dự thầu
  Hồ sơ đề xuất

  DANH MỤC BẢNG BIỂU SƠ ĐỒ


  Bảng 1. Số lượng các gói thầu mua sắm hàng hóa và gói thầu xây lắp giai đoạn 2007-2009: 18
  Bảng 2. Một số gói thầu mua sắm hàng hóa và xây lắp: 19
  Bảng 3. Các gói thầu đã hoàn thành giai đoạn 2007- 2009 22
  Sơ đồ 7. Quy trình lập kế hoạch đấu thầu 30
  Bảng 4. Kế hoạch đấu thầu dự án “Cải tạo mạng cáp đài Viễn Thông Cao Lộc- huyện Cao Lộc- Viễn Thông Đà Nẵng năm 2008” 31
  Bảng 5. Bảng đánh giá sơ bộ cho gói thầu "Mua dây súp loại (2x0,5)Cu/(7x0,35)St" thuộc dự án “ Mua dây súp loại (2x0,5)Cu/(7x0,35)St phục vụ sản xuất kinh doanh Viễn thông Đà Nẵng năm 2008” 39
  Bảng 6. Kết quả một số gói thầu sau khi đấu thầu với giá trúng thầu thấp hơn giá gói thầu đã được phê duyệt: 78

  Sơ đồ 1. Cơ cấu tổ chức các phòng ban 10
  Sơ đồ 2. Quy trình đấu thầu thông thường mà Viễn Thông Đà Nẵng áp dụng: 24
  Sơ đồ 3. Quy trình Đánh giá HSDT: 25
  Sơ đồ 4. Quy trình chỉ định thầu đối với gói thầu có giá trị trên 500 triệu đồng mà Viễn Thông Đà Nẵng sử dụng: 26
  Sơ đồ 5. Quy trình chào hàng cạnh tranh trong mua sắm hàng hóa mà Viễn Thông Đà Nẵng sử dụng: 27
  Sơ đồ 6. Quy trình của hình thức Đấu thầu rộng rãi mà Viễn Thông Đà Nẵng áp dụng: 28


  Xem Thêm: Hoàn thiện Công tác tổ chức đấu thầu tại Viễn Thông Đà Nẵng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện Công tác tổ chức đấu thầu tại Viễn Thông Đà Nẵng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status