Đề tài: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh lương thực tại công ty vận tải vây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà


LỜI MỞ ĐẦU
Đối với bất cứ một công ty nào thì việc kinh doanh có hiêu quả cũng là một điều sống còn, nó ảnh hưởng đến rất nhiều mặt của đời sống của anh chị em công nhân, cũng như sự tồn tại của công ty trong thị trường đặc biệt trong thời đại hiện nay. Qua một thời gian tìm hiểu về công ty vận tải xây dựng và chế biến lương thực vĩnh hà em nhận thấy rằng hoạt động kinh doanh của công ty mặc dù đã có hiệu quả. Song để tồn tại trong cơ chế thị trường hiện nay với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt. Công ty vẫn cần phải có những giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả kinh doanh của mình.
Vì vậy trong quá trình thực tập tại công ty với sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo Vũ Cương cùng các cô chú trong công ty, em đã chọn đề tài “một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh lương thực tại công ty vận tải vây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà” làm đề tài nghiên cứu cho mình.
PHẦN I : MỘT SỐ LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG
NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

I. KHÁI NIỆM VÀ CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP.
1. Quan điểm và bản chất của hiệu quả kinh doanh trong doanh nghiệp.
1.1 Các quan điểm cơ bản về hiệu quả kinh doanh
1.2 Bản chất của hiệu quả kinh doanh
2. Phân loại hiệu quả kinh doanh .
2.1 Hiệu quả tài chính của doanh nghiệp.
2.1.1 Hiệu quả tài chính tổng hợp
2.1.2 Hiệu quả sử dụng các yếu tố đầu vào.
2.2 Hiệu quả kinh tế xã hội.
3. Phân biệt hiệu quả và kết quả kinh doanh
4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.
4.1 Các quan điểm cơ bản khi đánh giá
4.2 Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.
II, CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP.
Xem Thêm: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh lương thực tại công ty vận tải vây dựng và chế bi
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh lương thực tại công ty vận tải vây dựng và chế bi sẽ giúp ích cho bạn.