Đề tài: Nâng cao sức cạnh tranh của Pacific airlines trong vận tải hàng không


Luận văn dài 97 trang:
Nhiệm vụ nghiên cứu
Để đạt được mục đích đó, luận văn phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Nghiên cứu thực tiễn những vấn đề về sức cạnh tranh của các hãng hàng không dân dụng, thông qua đó định hình những khả năng cạnh tranh của hãng.
- Nghiên cứu để làm rõ sự cần thiết phải nâng cao sức cạnh tranh của Pacific airlines trong hội nhập kinh tế quốc tế.
- Đề ra một số lộ trình, phương án cụ thể và một số giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh của hãng.
MỤC LỤCTrang

MỞ ĐẦU

1

Chương 1: Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong kinh doanh vận tải hàng không

6

1.1.

Cạnh tranh và năng lực cạnh tranh

6

1.2.

Đặc điểm cạnh tranh trong thị trường vận tải hàng không dân dụng

18

1.3.

Kinh nghiệm nâng cao sức cạnh tranh của một số hãng hàng không và bài học rút ra

23

Chương 2: Thực trạng cạnh tranh của Pacific airlines trên thị trường vận tải hàng không

32

2.1.

Khái quát về Pacific airlines

32

2.2.

Phân tích tình hình cạnh tranh của Pacific airlines

46

Chương 3: Một số định hướng và giải pháp nâng cao sức cạnh tranh của Pacific airlines trong vận tải hàng không nội địa

64

3.1.

Xu hướng phát triển của các hãng hàng không trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế và mục tiêu phát triển của Pacific airlines

64

3.2.

Giải pháp nâng cao sức cạnh tranh của Pacific airlines

80

KẾT LUẬN

94

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

96


Xem Thêm: Nâng cao sức cạnh tranh của Pacific airlines trong vận tải hàng không
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao sức cạnh tranh của Pacific airlines trong vận tải hàng không sẽ giúp ích cho bạn.