Đề tài: Hoàn thiện công tác quản lý dự trữ vật tư cho công ty cơ khí 19-8


Lời nói đầu Trong thời kỳ bao cấp hầu hết các doanh nghiệp chỉ đơn thuần quan tâm đến kết quả sản xuất kinh doanh đó là việc đạt được các chỉ tiêu kế hoạch do Nhà Nước giao mà không gắn liền kết quả đó với các yếu tố đầu vào như nguyên vật liệu, tài sản cố định, nhân công Không quan tâm đến hiệu quả kinh doanh tốt hay xấu, cao hay thấp.
Ngày nay, sự chuyển đổi cơ cấu quản lý kinh tế tập chung quan liêu bao cấp chuyển sang cơ chế thị trường, hội nhập quốc tế đã không ít doanh ngiệp bị phá sản. Nguyên nhân căn bản của việc phá sản là sự không hiệu quả quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh. Chính vì vậy, muốn tồn tại và phát triển trước hết đòi hỏi kinh doanh phải có hiệu quả, mà thước đo hiệu quả là sự tiết kiệm hao phí lao động xã hội và tiêu chuẩn của hiệu quả là tối đa hoá lợi nhuận hoặc tối thiểu hoá chi phí dựa trên nguồn lao động, sử dụng có hiệu quả tư liệu sản xuất với một mong muốn kinh doanh bỏ ra với mức thấp nhất nhưng lại mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất. Để đạt được mong muốn đó doanh nghiệp phải không ngừng giảm chi phí sản xuất, trong đó vật tư đóng vai trò quan trọng vì nó chiếm tỷ trọng cao trong giá thành sản phẩm (50% - 60%) do đó quản lý vật tư là công việc không thể thiếu được trong tất cả các doanh nghiệp.
Công ty cơ khí 19-8 là một công ty chuyên sản xuất và kinh doanh các mặt hàng cơ khí thuộc tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam, có nhiệm vụ sản xuất và kinh doanh các mặt hàng cơ khí thu lợi nhuận và thực hiện nghĩa vụ với người lao động, với cấp trên và với nhà nước.
Từ những năm gần đây, để ổn định và phát triển công ty trong nền kinh tế thị trường, công ty đã có phương hướng trong sản xuất kinh doanh, luôn tìm kiếm nguồn hàng mới mà thị trường có nhu cầu, thay đổi chất lượng và mẫu mã sản phẩm và mở rộng thị trường trong nước.
Mặc dù công ty đã liên tục nhiều năm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận đều đạt và vượt mức kế hoạch. Nhưng với những mặt đạt được đó là do được hưởng nhiều lợi thế vì là một doanh nghiệp nhà nước. Hiện tại ở công ty vẫn còn nhiều khuyết điểm trong quản lý làm tổn hại đến lợi ích của công ty dẫn đến làm giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh ở công ty. Những khuyết điểm còn tồn tại ở công ty cần phải khắc phục và sửa chữa kịp thời như vậy mới mong có thể đứng vững được trong điều kiện cạnh tranh bình đẳng và hội nhập quốc tế như hiện nay.
Vì thế công ty đang đứng trước một vấn đề bức xúc làm thế nào để quản lý và sử dụng vật tư một cách hợp lý, có hiệu quả và tạo điều kiện cho công ty thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, hoàn thành nghĩa vụ với Nhà Nước, nâng cao đời sống cán bộ công nhân viên. Qua thời gian thực tập theo dõi quá trình sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian qua em nhận thấy để nâng cao công việc sản xuất kinh doanh ở công ty thì việc quản lý tốt công tác lập kế hoạch dự trữ vật tư đóng một vai trò quan trọng. Với mục đích đó, trong bản đồ án này em xin phép được lựa trọn đề tài tốt nghiệp:“ Hoàn thiện công tác quản lý dự trữ vật tư cho công ty cơ khí 19-8”.
Vật tư là sản phẩm của lao động dùng để sản xuất, nó bao gồm nhiều thứ. Bao gồm nguyên vật liệu, nhiên liệu, thiết bị máy móc, dụng cụ, phụ tùng Tuy nhiên do vai trò của nguyên vật liệu đầu vào rất quan trọng trong công tác sản xuất ở công ty cơ khí 19-8, do thời gian hạn hẹp và hạn chế trình độ ở bản thân. Trong bản đồ án này em chỉ chú trọng đến công tác quản lý dự trữ nguyên vật liệu tại công ty.
Bản đồ án được chia làm ba chương với kết cấu như sau:


Chương I: Cơ sở lý thuyết về quản lý dự trữ vật tư.
Chương II: Giới thiệu về công ty cơ khí 19-8 và phân tích công tác quản lý dự trữ vật tư ở công ty.
Chương III: Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý dự trữ vật tư cho công ty cơ khí 19-8.
Đồ án này được hoàn thiện với sự hướng dẫn, chỉ đạo trực tiếp của thầy giáo Nguyễn Văn Nghiến và sự giúp đỡ nhiệt tình của các Phòng, Ban chức năng của công ty cơ khí 19-8. Qua đây em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Nguyễn Văn Nghiến, tập thể các thầy cô giáo trong khoa Kinh tế và Quản lý, các Phòng, Ban chức năng của công ty cơ khí 19-8 đã giúp đỡ và tạo điều kiện cho em hoàn thiện được bản đồ án này.

MỤC LỤC
Trang
LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ QUẢN LÝ DỰ TRỮ VẬT TƯ . 3
I. Ý nghĩa của công tác quản lý dự trữ vật tư . . 3
II. Nội dung của công tác quản lý dự trữ vật tư 3
1. Xác định lượng vật tư cần dùng cho kỳ kế hoạch . 3
1.1 Dự báo nhu cầu sản phẩm cho kỳ kế hoạch 5
1.2 Định mức tiêu hao vật tư 7
1.2.1 Phương pháp thống kê . 8
1.2.2 Phương pháp phân tích tính toán 8
1.2.3 Phương pháp thử nghiệm sản xuất 9
2. Xác định lượng vật tư cần mua 10
3. Xây dựng mô hình quản lý dự trữ tối ưu . 10
3.1 Hệ thống điểm đặt hàng . 12
3.2 Hệ thống tái tạo định kỳ . 12
3.3 Xác định số lượng kinh tế và chi phí quản lý dự trữ 15
4. Phân loại dự trữ . 17
CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CƠ KHÍ 19-8 VÀ PHÂN TÍCH CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ TRỮ VẬT TƯ TẠI CÔNG TY 19
I. Khái quát về công ty cơ khí 19-8 . 19
1. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của công ty 19
2. Các mốc lịch sử phát triển của công ty 19
3. Nhiệm vụ và chức năng của công ty 20
4. Quy trình sản xuất các sản phẩm chính . 20
5. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty . 21
6. Vai trò của vật tư cho sản xuất đối với công ty 23
II. Phân tích công tác quản lý dự trữ vật tư tại công ty 25
1. Công tác phân loại vật tư ở công ty . 25
2. Hệ thống kho chứa ở công ty . 26
2.1 Phân loại kho 26
2.2 Hệ thống kho ở công ty cơ khí 19-8 27
3. Quy trình quản lý vật tư ở công ty . 29
3.1 Công tác tổ chức tiếp nhận vật tư ở công ty . 29
3.2 Tổ chức theo dõi sự biến động của của vật tư dự trữ 30
3.3 Công tác tổ chức cấp phát nguyên vật liệu . 32
3.4 Công tác tổ chức thanh toán quyết toán . 33
4. Công tác tổ chức tính định mức vật tư ở công ty . 34
5. Kế hoạch nhu cầu vật tư 39
6. Dự trữ vật tư ở công ty 43
7. Phân tích chi phí vật tư ở công ty . 47
7.1 Phân tích chi phí vật tư trong cơ cấu giá thành . 47
7.2 Phân tích cơ cấu chi phí dự trữ trong công tác quản lý dự trữ 48
7.2.1 Chi phí mua hàng . 48
7.2.2 Chi phí đặt hàng . 50
7.2.3 Chi phí bảo quản 50
7.2.4 Chi phí vốn vay 51
8. Nhận xét về công tác quản lý dự trữ vật tư ở công ty cơ khí 19-8 51
8.1 Những kết quả đạt được 51
8.2 Những mặt còn tồn tại . 52
CHƯƠNG III: BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ TRỮ VẬT TƯ Ở CÔNG TY CƠ KHÍ 19-8 53
I. Biện pháp thứ 1 . 54
II. Biện pháp thứ 2 . 63
III. Biện pháp thứ 3 68
KẾT LUẬN CHUNG . 73
TÀI LIỆU THAM KHẢO . 74


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác quản lý dự trữ vật tư cho công ty cơ khí 19-8
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác quản lý dự trữ vật tư cho công ty cơ khí 19-8 sẽ giúp ích cho bạn.