Đề tài: Hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy quản lý và các mối quan hệ quản trị của Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc


LỜI NÓI ĐẦUKể từ khi tái lập tỉnh (1/1/1997) tới nay Vĩnh phúc thực sự có những phát triển vượt bậc về mọi mặt. Điều này đang đặt ra cho các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh những thách thức mới, một trong những thách thức đó là yêu cầu đổi mới cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động cho phù hợp với yêu cầu phát triển hiện nay của tỉnh. Phần lớn bộ máy quản lý của các cơ quan nhà nước tỉnh đã quen với cơ chế điều hành cũ và trong tình hình phát triển kinh tế của tỉnh hiện nay cơ cấu quản lý và cơ chế điều hành đó đang bộc lộ rất nhiều yếu điểm và những bất cập. Mặc dù đã có những thay đổi nhất định trong cơ cấu quản lý và cơ chế điều hành nhưng với yêu cầu phát triển hiện nay của tỉnh thì cần phải có những thay đổi mạnh mẽ hơn nữa trong cơ cấu tổ chức bộ máy và tư duy quản lý sao cho phù hợp với yêu cầu phát triển hiện nay cũng như trong tương lai .


Sau thời gian nghiên cứu học tập, trang bị kiến thức tại trường và qua thời gian thực tập tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc em đã chọn đề tài: “Hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy quản lý và các mối quan hệ quản trị của Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc".


Trên cơ sở tình hình thực tế và qua quá trình phân tích, đánh giá mọi mặt hoạt động của bộ máy quản trị Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc. Bài viết này đã đi vào nghiên cứu những vấn đề còn tồn tại của bộ máy quản trị nhằm góp phần vào việc giải quyết, tháo gỡ những vướng mắc còn tồn tại trong bộ máy quản trị của Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc.


Nội dung của chuyên đề thực tập gồm 3 chương:


Chương I: Tổng quan về Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc.

Chương II: Thực trạng cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc.

Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc.


Em xin chân thành cảm ơn sự chỉ bảo, hướng dẫn tận tình của cô giáo Th.S Hoàng Thuý Nga và các bác, anh chị công tác tại Sở đã giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề thực tập này


Xem Thêm: Hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy quản lý và các mối quan hệ quản trị của Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy quản lý và các mối quan hệ quản trị của Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh sẽ giúp ích cho bạn.