Đề tài: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CHO SIÊU THỊ CO.OP CẦN THƠ TRONG THỜI KÌ HỘI NHẬP


Luận văn dài 77 trang
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU
CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 3. GIỚI THIỆU SAIGONCO.OP VÀ CO.OP CẦN THƠ
3.1 SAIGON CO.OP VÀ HỆ THỐNG SIÊU THỊ CO.OP CẦN THƠ
3.1.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
3.1.2 CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG VÀ NHỮNG THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC CỦA SAIGON CO.OP
3.2 SIÊU THỊ CO.OP CẦN THƠ
3.2.1 GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ SIÊU THỊ CO.OP CẦN THƠ
3.2.2 CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SIÊU THỊ CO.OP CẦN THƠ
3.2.3 MÔ TẢ NHỮNG NGÀNH SẢN PHẨM CHÍNH CỦA SIÊU THỊ
3.2.4 NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA SIÊU THỊ CO.OP CẦN THƠ
CHƯƠNG 4. THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẢU SIÊU THỊ CO.OP CẦN THƠ
4.1 TÌNH HÌNH KINH DOANH SIÊU THỊ CO.OP CẦN THƠ
4.2 THỰC TRẠNG VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA SIÊU THỊ CO.OP CẦN THƠ
4.3 PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA SIÊU THỊ CO.OP CẦN THƠ
4.4 NHỮNG CƠ HỘI VÀ ĐE DẠO MÀ CO.OP CẦN THƠ SẼ PHẢI ĐỐI MẶT
4.5 XÂY DỰNG MA TRẬN SWOT
CHƯƠNG 5. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CHO CO.OP CẦN THƠ
5.1 VỀ TÀI CHÍNH
5.2 VỀ NHÂN SỰ
5.3 VỀ CÔNG NGHỆ- KỸ THUẬT
5.4 VỀ MARKETING VÀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1 KẾT LUẬN
6.2 KIẾN NGHỊ


Xem Thêm: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho siêu thị co.op cần thơ trong thời kì hội nhập
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho siêu thị co.op cần thơ trong thời kì hội nhập sẽ giúp ích cho bạn.