Đề tài: Nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm gỗ sang thị trường Mỹ


Luận văn dài 71 trang
MỞ ĐẦU
Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu:
Cạnh tranh trong giai đoạn mở cửa nền kinh tế thị trường là một yếu tố quyết định đến sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp và của mỗi quốc gia. Ngày nay những lợi thế riêng của một quốc gia không chỉ là những lợi thế truyền thống về đất đai, nhân lực, nguồn lực v.v nữa mà phần lớn đó chính là chiến lược phát triển, cạnh tranh của quốc gia và của từng doanh nghiệp. Ngành chế biến và xuất khẩu sản phẩm gỗ của thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và của Việt Nam nói chung thật sự chỉ mới khởi sắc và trở thành một trong những ngành xuất khẩu dẫn đầu của Việt Nam trong những năm gần đây. Mặt khác trong xu thế hội nhập kinh tế của Việt Nam ra thị trường thế giới, thị trường Mỹ là một thị trường rất lớn, đầy tiềm năng và cũng là thị trường tiêu thụ rất khó tính đối với tất cả các nước và việc chiếm thị phần trên thị trường này chỉ được quyết định bởi khả năng và năng lực cạnh tranh của từng quốc gia, từng doanh nghiệp. Vấn đề cạnh tranh và tìm cách nâng cao lợi thế cạnh tranh của mình chính là yếu tố quyết định sự phát triển của mỗi quốc gia và của từng doanh nghiệp. Chúng ta nên nhớ rằng “người chiến thắng hôm qua chưa chắc giành thắng lợi vào ngày mai”, do đó việc vận dụng các giải pháp, không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh của quốc gia và của doanh nghiệp ngày hôm nay chính là yếu tố quyết định đến chiến thắng ngày mai.
Mục đích nghiên cứu:
Mục đích của luận văn này chính là tìm hiểu, phân tích vị thế cạnh tranh hiện tại của các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu gỗ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh so với khu vực và thế giới và những nguyên nhân chủ yếu quyết định đến lợi thế cạnh tranh của quốc gia và của từng doanh nghiệp để từ đó tìm ra những giải pháp hữu hiệu cho từng doanh nghiệp và những kiến nghị để phát triển ngành chế biến và xuất khẩu gỗ của thành phố Hồ Chí Minh sang thị trường Mỹ - một thị trường tiềm năng mà bất cứ doanh nghiệp nào cũng muốn mở rộng thị trường của mình.
Phương pháp, phạm vi nghiên cứu:
Phương pháp nghiên cứu chủ yếu là duy vật biện chứng, dựa vào quan sát, phân tích và nhận định (thông qua các cơ quan chức năng, các chuyên gia, các kết quả nghiên cứu đã công bố) về vai trò và vị thế cạnh tranh của các doanh nghiệp, thông qua khảo sát một số doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu đồ gỗ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và khu vực lân cận để tìm hiểu thêm nguyên nhân, những khó khăn và dựa vào những kinh nghiệm thức tế mà người viết có được trong nhiều năm liền hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu đồ gỗ để từ đó tổng hợp ra, rút ra kết luận và đưa ra những giải pháp hữu hiệu nhất, khả thi nhất để nâng cao năng lực cạnh tranh và thâm nhập vào thị trường Mỹ.
Phạm vi nghiên cứu được gói gọn trong những doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm gỗ vừa và nhỏ ra thị trường thế giới (có thể bao gồm hoặc không bao gồm thị trường Mỹ) và nằm trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh.
Bố cục:
Bài luận văn được chia ra làm 3 chương, nội dung từng chương như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận của đề tài
Chương 2: Đánh giá năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở thành phố Hồ Chí Minh, tình hình xuất khẩu hàng gỗ sang thị trường Mỹ
Chương 3: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm gỗ sang thị trường Mỹ.
MỞ ĐẦU
Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu:
Mục đích nghiên cứu:
Phương pháp, phạm vi nghiên cứu:
Bố cục:
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI
1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANH
1.1.1. Khái niệm về lợi thế cạnh tranh
1.1.2. Các quan điểm về lợi thế và chiến lược cạnh tranh
1.1.2.1. Quan điểm của Adam Smith
1.1.2.2. Quan điểm của David Recardo
1.1.2.3. Quan điểm của Michael Porter về lợi thế cạnh tranh Quốc gia –Mô hình viên kim cương.
1.1.2.4. Hệ thống chuỗi giá trị của Michael Porter:
1.1.2.5. Quan điểm của Michael Porter về chiến lược cạnh tranh
1.1.3. Cái nhìn mới về cạnh tranh.
1.1.3.1. Cách nhìn của Michael E. Porter
1.1.3.2. Những vấn đề lưu ý về lợi thế cạnh tranh
1.2. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ VỊ THẾ CẠNH TRANH CỦA VIỆT NAM.
1.3. TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM GỖ MỸ
1.3.1. Một vài thông số kinh tế của nước Mỹ.
1.3.2. Thị trường nhập khẩu sản phẩm gỗ của Mỹ.
CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU GỖ Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SANG THỊ TRƯỜNG MỸ
2.1. Tình hình xuất khẩu các sản phẩm gỗ ở thành phố Hồ Chí Minh vào thị
2.3. Phân tích năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu gỗ ở thành phố Hồ Chí Minh.
2.3.1. Các yếu tố nội tại tác động đến năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu gỗ ở thành phố Hồ Chí Minh.
2.3.1.1. Chiến lược cạnh tranh của doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu gỗ.
2.3.1.2. Nguồn nguyên liệu đầu vào của doanh nghiệp
2.3.1.3. Chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp
2.3.1.4. Khả năng cạnh tranh về mặt giá cả của doanh nghiệp
2.3.1.5. Thương hiệu của doanh nghiệp
2.3.1.7. Chất lượng dịch vụ, khả năng đáp ứng yêu cầu khách hàng của các doanh nghiệp.
2.3.2 Các yếu tố từ môi trường bên ngoài tác động đến năng lực cạnh tranh
của các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu gỗ ở Tp. Hồ Chí Minh.
2.3.2.1. Các yếu tố môi trường vĩ mô:
2.3.2.2. Ảnh hưởng của các yếu tố môi trường vi mô
2.4. Đánh giá chung năng lực cạnh tranh của Việt Nam qua ma trận SWOT.
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CHO CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU SẢN PHẨM GỖ SANG THỊ TRƯỜNG MỸ
3.1. Định hướng phát triển của ngành chế biến gỗ.
3.1.1. Mục tiêu tổng quát phát triển các ngành công nghiệp Việt Nam:
3.1.2. Mục tiêu phát triển ngành gỗ của Chính phủ:
3.1.3. Mục tiêu phát triển ngành gỗ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
3.2. Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu gỗ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh sang thị trường Mỹ.
3.2.1. Giải pháp 1: chiến lược phát triển của doanh nghiệp.
3.2.2. Giải pháp cho nguồn nguyên liệu đầu vào.
3.2.4. Giải pháp nâng cao thương hiệu và hình ảnh doanh nghiệp
3.2.6. Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ cho doanh nghiệp
3.3. Một vài kiến nghị đối với Nhà nước và các cơ quan chức năng.
3.3.1. Kiến nghị đối với Nhà nước.
3.3.2. Kiến nghị đối với các cơ quan chức năng thành phố.
KẾT LUẬN


Xem Thêm: Nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm gỗ sang thị trường Mỹ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm gỗ sang thị trường Mỹ sẽ giúp ích cho bạn.