Đề tài: Bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của công ty liên doanh Toyota TC Hà Nội


LỜI NÓI ĐẦU

Việc chuyển đổi cơ chế thị trường từ tầp trung, quan liêu, bao cấp sang cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước, ở nước ta đã mở ra những cơ hội cho sự phát triển của các loại hình doanh nghiệp nói chung và cho các doanh nghiệp thương mại nói riêng.
Doanh nghiệp Thương mại và dịch vụ có ý nghĩa là tế bào của nền kinh tế hoạt động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Chúng ra đời và hoạt động nhằm mục đích cung cấp hàng hoá, dịch vụ để thoả mãn những nhu cầu sinh hoạt của con người và nhu cầu sản xuất kinh doanh toàn xã hội. Đồng thời một ý nghĩa cực kỳ quan trọng của các doanh nghiệp này đó là các doanh nghiệp này là cầu nối gữa sản xuất và tiêu dùng làm cho những người thừa mặt hàng này có thể đến được với những người thiếu mặt hàng này để qua đó thực hiện công việc trao đổi, mua bán góp phần voà sự phát triển của toàn xã hội.
Để quá trình hoạt động kinh doanh của một Doanh nghiệp Thương mại diễn ra tốt đẹp, doanh nghiệp kinh doanh có lãi thì đòi hỏi các khâu trong chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp này phải được diễn ra nhịp nhàng, liên tục. Bán hàng là một trong những khâu của chu kỳ kinh doanh, khâu bán hàng có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, quyết định đến sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp thương mại. Khâu này giải quyết vấn đề tiêu thụ hàng hoá, một vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với doanh nghiệp thương mại. Do vậy việc tổ chức kế toán hay bán hàng như thế nào để có thể cung cấp thông tin nhanh chóng, chính xác, kịp thời giúp cho các nhà quản lý phân tích, đánh giá để từ đó đưa ra các quyết định kinh doanh có hiệu quả là vô cùng cần thiết.
Từ thực tế đó, em đã chọn đề tài bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của công ty liên doanh Toyota TC Hà Nội.

Chia làm 3 phần:
Phần 1:Tổng quan về công ty liên doanh Toyota TC Hà Nội.
I/ Quá trình hình thành và phát triển của công ty liên doanh Tôyota TC Hà Nội .
II/ Chức năng,nhiệm vụ cuả công ty liên doanh Toyota TC Hà Nội .
III/ Đặc điểm bộ máy quản lý tại TTHC
IV/ Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh tại TTHC
V/ Thành tích đạt được của công ty liên doanh Toyota TC Hà Nội
VI/ Cách tổ chức ghi sổ của TTHC
Phần 2:Chuyên đề tốt nghiệp.
Chương I:Cơ sở lý luận về tổ chức kế toán bán hàng trong doanh nghiệp kinh doanh.
Xem Thêm: Bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của công ty liên doanh Toyota TC Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của công ty liên doanh Toyota TC Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.