Đề tài: Giải pháp nâng cao lợi nhuận của công ty cổ phần Liên hợp thực phẩm


MỞ ĐẦU

Vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế là cơ hội lớn để doanh nghiệp Việt nam nhanh chúng trưởng thành , có điều kiện để tiếp nhận đầu tư, học hỏi kinh nghiệm, tạo ra bước nhảy mang tính chất “đốt cháy giai đoạn” Đó cũng là cơ hội để doanh nghiệp của chúng ta làm quen Với “luật chơi” quốc tế và vững vàng trong quan hệ quốc tế, chiếm lĩnh thị trường. Trong cơ chế đổi mới của đất nước nói riêng và sự phát triển không ngừng của nền kinh tế thế giới nói chung, các doanh nghiệp phải chủ thực hiện sự chủ động phương thức làm ăn của chính mình để có thể tồn tại và phát triển. Doanh nghiệp phải năng động, sáng tạo trong kinh doanh, đồng thời phải quan tâm vào quản lý chặt chẽ tất cả các khâu trong quá trình sản xuất nhằm phát huy nguồn nội lực và tận dụng nguồn ngoại lực để có thể giảm chi phí đến mức thấp nhất và đạt lợi nhuận cao nhất. Tuy nhiên, trong nền kinh tế thị trường tất cả các hoạt động kinh tế đều vận động theo các quy luật tất yếu như quy luật cạnh tranh, quy luật gia cả, quy luật cung cầu Điều này cho thấy chỉ có những doanh nghiệp nắm bắt, vận dụng được các quy luật kinh tế thì doanh nghiệp đó mới phát triển và tồn tại trên thị trường. Trước tầm quan trọng trong lý luận về lợi nhuận trong nền kinh tế thị trường và thực trạng tình hình lợi nhuận tại công ty cổ phần Liên Hợp thực phẩm, cần trọn những giải pháp hợp lý trong việc nâng cao lợi nhuận của công ty .Trong thời gian thực tập tổng hợp tại Công ty cổ phần Liên hợp thực phẩm, dưới sự giúp đỡ của các cán bộ tại các phòng ban của Công ty, em đó hiểu biết thêm về công tác thực tế của Công ty. Em đó chọn chuyên đề “ Giải pháp nâng cao lợi nhuận của công ty cổ phần Liên hợp thực phẩm ” .
Bố cục chuyên đề gồm có 3 chương:
Chương I : Lợi nhuận của doanh nghiệp
Chương II : Thực trạng lợi nhuận của công ty cổ phần liên hợp thực phẩm
Chương III : Giải pháp nâng cao lợi nhuận của công ty cổ phần liên hợp thực phẩm


Xem Thêm: Giải pháp nâng cao lợi nhuận của công ty cổ phần Liên hợp thực phẩm
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nâng cao lợi nhuận của công ty cổ phần Liên hợp thực phẩm sẽ giúp ích cho bạn.