Đề tài: Lợi nhuận và một số biện pháp chủ yếu nhằm tăng lợi nhuận ở Công ty Dược vật tư Y tế Thanh Hoá


LỜI NÓI ĐẦU​ Mục đích cao nhất của mỗi doanh nghiệp trong cơ chế thị trường hiện nay là tối đa hoá lợi nhuận. Nói cách khác, hoạt động kinh doanh của bất kỳ doanh nghiệp nào cũng đòi hỏi mang lại hiệu qủa. Lợi nhuận là một trong những chỉ tiêu kinh tế quan trọng nhất của các doanh nghiệp, phản ánh hiệu quả cuối cùng của các hoạt động sản xuất kinh doanh. Có lợi nhuận, doanh nghiệp mới có nguồn để hình thành các quỹ (quỹ dự phòng, quỹ đầu tư phát triển sản xuất, quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng .) và thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước và khi đó doanh nghiệp mới có đủ điều kiện để mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư theo chiều sâu, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.
Qua thời gian thực tập tìm hiểu về hoạt động kinh doanh tại Công ty Dược Vật tư Y tế Thanh Hoá, một doanh nghiệp vừa sản xuất vừa kinh doanh, cùng với việc nghiên cứu lý luận, nhận thức được tầm quan trọng của lợi nhuận đối với sự tồn tại và thành công của Công ty, em đã mạnh dạn đi sâu vào nghiên cứu về lợi nhuận của Công ty với chủ đề " Lợi nhuận và một số biện pháp chủ yếu nhằm tăng lợi nhuận ở Công ty Dược vật tư Y tế Thanh Hoá".
Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung luận văn gồm 3 chương
Chương I : Một số vấn đề chung về lợi nhuận.
Chương II : Tình hình thực hiện lợi nhuận và biện pháp tăng lợi nhuận ở Công ty Dược vật tư y tế Thanh Hoá.
Chương III : Một số ý kiến đề xuất nhằm nâng cao lợi nhuận tại Công ty Dược vật tư tế Thanh Hoá.Xem Thêm: Lợi nhuận và một số biện pháp chủ yếu nhằm tăng lợi nhuận ở Công ty Dược vật tư Y tế Thanh Hoá
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Lợi nhuận và một số biện pháp chủ yếu nhằm tăng lợi nhuận ở Công ty Dược vật tư Y tế Thanh Hoá sẽ giúp ích cho bạn.