Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Công ty điện tử Công nghiệp


LỜI MỞ ĐẦU​ Thế kỷ XXI là thế kỷ của khoa học và công nghệ, thế kỷ mà khoa học công nghệ đã trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp không thể thiếu được đối với sự phát triển của mỗi quốc gia. Nằm trong tiến trình hội nhập với khu vực và thế giới Đảng và nhà nước ta đã xác định rõ khoa học và công nghệ là hai yếu tố quan trọng nhất và là động lực cho sự phát triển của quốc gia. Với chủ trương đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp vào năm 2020 Đảng ta đã đề ra nhiều biện pháp để thực hiện điều đó, trong đó chú trọng phát triển một số ngành trọng điểm làm đầu tàu cho sự phát triển của quốc gia. Ngành điện tử và tin học là một trong những ngành trọng điểm và được đặc biệt chú trọng.
Là một sinh viên chuyên ngành QTKD CN-XD thuộc thoa QTKD với mong muốn góp một phần nhỏ bé của mình vào sự phát triển của đất nước thông qua sự phát triển của ngành điện tử và tin học em đã quyết định cho Công ty điện tử Công nghiệp là đơn vị để hoàn thành quá trình thực tập tốt nghiệp của mình. Sau một thời gian thực tập tại Công ty điện tử Công nghiệp em nhận thấy mặc dù trên 20 năm hoạt động Công ty đã đạt được những thành tựu đáng kể song bên cạnh đó, Công ty vẫn có những hạn chế còn tồn tại làm ảnh hưởng tới hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Xuất phát từ tình hình đó, em đã quyết định chọn chủ đề “Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Công ty điện tử Công nghiệp” làm đề tài của chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình.
Trong thời gian thực tập tốt nghiệp em đã được sự giúp đỡ tận tình và tạo điều kiện thuận lợi nhất của ban giám đốc, các phòng ban chức năng trong công ty để em có thể hoàn thành kế hoạch thực tập tốt nghiệp của mình theo đúng yêu cầu của nhà trường. Và đặc biệt em xin chân thành cảm ơn Cô giáo, người đã trang bị đầy đủ cho em những kiến thức và cách tiếp cận các vấn đề một cách khoa học, người đã hướng dẫn em, giúp đỡ em hoàn thành quá trình thực tập này. Đó là PGS-TS Đinh Thị Ngọc Quyên.
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp này gồm ba phần:
Phần 1: khái quát về Công ty điện tử công nghiệp.
Phần 2: phân tích thực trạng hiệu quả kinh doanh của Công ty điện tử Công nghiệp.
Phần3: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty Điện tử Công nghiệp.
Do thời gian thực tập và thời gian hoàn thành luận văn tốt nghiệp này có hạn nên không tránh khỏi những sai sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo, các cô chú tại Công ty điện tử Công nghiệp cũng như các bạn sinh viên luận văn tốt nghiệp của tôi được hoàn thiện và có thể phát triển, áp dụng vào điều kiện thực tế tại Công ty điện tử Công nghiệp nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao.


Xem Thêm: Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Công ty điện tử Công nghiệp
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Công ty điện tử Công nghiệp sẽ giúp ích cho bạn.