Đề tài: Phân tích và đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thiết bị Khoa học và Công nghệ Việt Nhật

LỜI MỞ ĐẦU
​ Hiện nay trên thế giới quá trình toàn cầu hoá đang diễn ra mạnh mẽ. Không nằm ngoài xu hướng đó, Việt Nam cũng đang có những bước tiến quan trọng trong việc hội nhập nền kinh tế quốc tế, nước ta đã lần lượt tham gia nhiều tổ chức quốc tế lớn như ASEAN, AFTA, ASEM, APEC, WTO . Điều này đã giúp các doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội thuận lợi để phát triển, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh. Không ngừng nâng cao hiệu quả không những là mối quan tâm của bất cứ một doanh nghiệp nào mà còn là mối quan tâm của xã hội khi làm bất cứ điều gì. Đó cũng là vấn đề bao trùm và xuyên suốt thể hiện chất lượng và toàn bộ công tác quản lý kinh tế, tạo ra kết quả và hiệu quả cao nhất cho mọi quá trình, mọi giai đoạn của hoạt động sản xuất kinh doanh. Tất cả những cải tiến, những đổi mới về nội dung phương pháp và biện pháp áp dụng trong quản lý chỉ thực sự mang lại ý nghĩa khi chúng làm tăng được hiệu quả kinh doanh. Chúng không những là thước đo chất lượng, phản ánh trình độ tổ chức, trình độ quản lý kinh doanh mà còn là vấn đề sống còn của mỗi doanh nghiệp.
Phân tích hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp là việc đánh giá khả năng đạt kết quả, khả năng sinh lời của doanh nghiệp vì mục đích cuối cùng của doanh nghiệp là bảo toàn và phát triển nguồn vốn kinh doanh của mình. Bảo toàn và tăng trưởng vốn là biện pháp để bảo vệ lợi ích vật chất của chủ doanh nghiệp và các chủ đầu tư vào doanh nghiệp đó, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp ổn định và phát triển kinh doanh . Để thực hiện tốt nhiệm vụ này doanh nghiệp phải sử dụng và phát triển các tiềm năng kinh tế của mình. Nếu doanh nghiệp không đảm bảo được khả năng sinh lợi, tăng doanh thu, lợi nhuận tương lai không chắc chắn thì giá trị của doanh nghiệp sẽ giảm xuống, người chủ có nguy cơ mất vốn.
Phân tích hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp được đặc trưng bởi việc xem xét hiệu quả sử dụng toàn bộ các nguồn lực của doanh nghiệp trong quá trình sản xuất, tiêu thụ cũng như độ tự chủ về tài chính. Việc phân tích này cung cấp cho người lãnh đạo, nhà quản lý các chỉ tiêu để làm rõ hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp mình đạt được là do tác động của những nhân tố nào. Khi doanh nghiệp đã nhận ra được điểm yếu, điểm mạnh, những thuận lợi và khó khăn còn tồn tại, tìm hiểu được rõ nguyên nhân để từ đó doanh nghiệp sẽ có những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp ngày một phát triển và tốt hơn.
Do tính chất quan trọng của việc nâng cao hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp, được sự hướng dẫn tận tình của cô giáo Th.s Nguyễn Thị Thu Hằng – khoa QTKD cùng các anh chị trong Công ty, tác giả chọn đề tài Phân tích và đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thiết bị Khoa học và Công nghệ Việt Nhật” làm báo cáo thực tập với mong muốn vận dụng những kiến thức đã được học vào thực tế và đóng góp một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.
Ngoài lời nói đầu và kết luận, nội dung báo cáo gồm 3 chương:
Chương I: Cơ sở lý thuyết về phân tích hiệu quả kinh doanh.
Chương II: Phân tích thực trạng hiệu quả kinh doanh của công ty TNHH Thiết bị Khoa học và Công nghệ Việt Nhật.
Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty TNHH Thiết bị Khoa học và Công nghệ Việt Nhật.
Do hạn chế về thời gian và trình độ của tác giả nên bản báo cáo này không tránh khỏi những thiếu xót. Kính mong các thầy cô trong khoa, các anh chị trong Công ty chỉ bảo và góp ý kiến xây dựng để báo cáo được hoàn thiện hơn


Xem Thêm: Phân tích và đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thiết bị Kh
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích và đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thiết bị Kh sẽ giúp ích cho bạn.