Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty tnhh tm-dv tin học an giang

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty tnhh tm-dv tin học an giang


  Đề tài: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM-DV TIN HỌC AN GIANG  Luận văn dài 56 trang

  Chương 1: GIỚI THIỆU .1

  1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1

  1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1

  1.2.1. Mục tiêu chung 1

  1.2.2. Mục tiêu cụ thể 1

  1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU .2

  1.3.1. Không gian 2

  1.3.2. Thời gian .2

  1.3.3. Đối tượng nghiên cứu .2

  Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .3

  2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN .3

  2.1.1 Khái niệm hoạt động kinh doanh .3

  2.1.2 Ý nghĩa, nội dung và nhiệm vụ của phân tích HĐKD .3

  2.1.3. Khái quát về doanh thu, chi phí và lợi nhuận 4

  2.1.4. Các chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh 9

  2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .11

  2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu .11

  2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu 11

  Chương 3: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH TM-DV TIN HỌC AN

  GIANG 14

  3.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY .14

  3.2 CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY 14

  3.2.1. Chức năng. 14

  3.2.2. Nhiệm vụ .14

  3.3 CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ TÌNH HÌNH NHÂN SỰ 15

  3.3.1 Cơ cấu tổ chức 15

  3.3.2 Tình hình nhân sự . 16

  3.4. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN

  TỚI 16

  Chương 4: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CUẢ CÔNG TY TNHH TM-DV

  TIN HỌC AN GIANG 17

  4.1. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY QUA

  2 NĂM (2007-2008). 17

  4.1.1. Phân tích tình hình doanh thu của công ty 18

  4.1.2. Phân tích tình hình biến động chi phí của công ty 21

  4.1.3. Phân tích tình hình lợi nhuận của công ty .24

  4.2. PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY .29

  4.2.1. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn 30

  4.2.2. Phân tích khả năng sinh lời .33

  Chương 5: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG

  KINH DOANH CỦA CÔNG TY . 37

  5.1. NHỮNG MẶT MẠNH VÀ HẠN CHẾ TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

  CỦA CÔNG TY 37

  5.1.1 Những mặt mạnh . 37

  5.1.2 Những mặt hạn chế . 37

  5.2. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH

  DOANH 37

  5.2.1. Các biện pháp nâng cao doanh thu 37

  5.2.2. Các biện pháp giảm chi phí và nâng cao lợi nhuận .38

  5.2.3. Các biện pháp nâng cao trình độ và chất lượng quản lý . 38

  5.2.4. Một số giải pháp khác 39

  Chương 6: PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .40

  6.1. KẾT LUẬN 40

  6.2. KIẾN NGHỊ 41

  6.2.1. Đối với nhà nước .41

  6.2.2. Đối với Công ty: 41

  TÀI LIỆU THAM KHẢO .42


  Xem Thêm: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty tnhh tm-dv tin học an giang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty tnhh tm-dv tin học an giang sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status