Thiết kế công trình Best western nha trĐề tài: Tăng cường quản trị hoạt động bán hàng của Công ty Cơ - Điện - Đo lường - Tự động hóa DKNE ở khu vực miền Bắc


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I: ĐẶC ĐIỂM HÀNG HÓA VÀ NỘI DUNG QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY CƠ - ĐIỆN - ĐO LƯỜNG - TỰ ĐỘNG HÓA


I.TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY

1.Quá trình hình thành và phát triển

2.Đặc điểm hàng hoá , sản xuất kinh doanh của công ty

2.1 Về sản xuất, lắp đặt

2.2 Về thương mại

2.3 Các hoạt động đầu tư khác

3.Đánh giá kết quả hoạt động sản xúât kinh doanh của công ty Cơ- Điện-Đo lường - Tự động hoá DKNEC ở khu vực miền Bắc

3.1. Những điểm mạnh trong sản xuất kinh doanh của công ty

3.2. Những điểm yếu trong sản xuất kinh doanh của công ty

3.3. Những cơ hội và thách thức

II.KHU VỰC THỊ TRƯỜNG VÀ NHÓM KHÁCH HÀNG CHÍNH

2.1 Thị trường

2.2 Khách hàng

III.VẤN ĐỀ CỦA CÔNG TY

VI.SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀICHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY CƠ - ĐIỆN - ĐO LƯỜNG – TỰ ĐỘNG HÓA DKNEC Ở KHU VỰC MIỀN BẮC


I. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY

1. Tiềm lực tài chính

2. Tiềm năng con người

3. Tiềm lực vô hình (tài sản vô hình)

4. Khả năng kiểm soát/chi phối/độ tin cậy của nguồn cung cấp hàng hóa và dự trữ hợp lý hàng hóa của doanh nghiệp

5. Trình độ tổ chức quản lý

6. Trình độ tiên tiến của trang hiết bị, công nghệ, bí quyết công nghệ của doanh nghiệp

7. Vị trí địa lý, cơ sở vật chất-kỹ thuật của doanh nghiệp

II. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CÔNG TY DKNEC Ở KHU VỰC MIỀN BẮC

1.Xây dựng mục tiêu bán hàng

2. Các công nghệ bán hàng mà công ty Cơ - Điện - Đo lường – Tự động hóa DKNEC đang sử dụng

3. Lực lượng bán hàng và quá trình tổ chức điều khiển lực lượng bán hàng tại Công ty Cơ - Điện - Đo lường – Tự động hóa DKNEC

4. Tổ chức quá trình bán hàng

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CƠ - ĐIỆN- ĐO LƯỜNG- TỰ ĐỘNG HOÁ DKNEC Ở KHU VỰC MIỀN BẮC


CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY CƠ - ĐIỆN - ĐO LƯỜNG – TỰ ĐỘNG HÓA DKNEC

1. Dự báo khái quát môi trường bên trong công ty

2. Phương hướng phát triển kinh doanh của công ty Cơ - Điện - Đo lường – Tự động hóa DKNEC trong thời gian tới

3. Đề xuất hoàn thiện quá trình tổ chức bán hàng và các phương thức bán hàng ở Công ty. Cơ - Điện - Đo lường – Tự động hóa DKNEC

3.1. Đề xuất hoàn thiện quá trình tổ chức bán hàng

3.2. Đề xuất hoàn thiện phương thức bán hàng

4. Đề xuất hoàn thiện nội dung công tác quản trị bán hàng tại công ty Cơ - Điện - Đo lường – Tự động hóa DKNEC

4.1. Đề xuất mục tiêu của quản trị bán hàng

4.2. Hoàn thiện công tác triển khai phối thức mặt hàng bán lẻ và các dịch vụ bán hàng ở công ty Cơ - Điện - Đo lường – Tự động hóa DKNEC

4.3. Tổ chức lực lượng bán hàng của công ty

4.4. Hoàn thiện lịch làm việc của công ty Cơ - Điện - Đo lường – Tự động hóa DKNEC


KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢOang plaza hotel - 38 Trần Phú - Nha trang


Xem Thêm: Tăng cường quản trị hoạt động bán hàng của Công ty Cơ - Điện - Đo lường - Tự động hóa DKNE ở khu vực
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tăng cường quản trị hoạt động bán hàng của Công ty Cơ - Điện - Đo lường - Tự động hóa DKNE ở khu vực sẽ giúp ích cho bạn.