Đề tài: THỰC TRẠNG KINH DOANH TẠI KHÁCH SẠN SUNNY


MỞ ĐẦU
​ Cuộc sống con người luôn có những nhu cầu về đi lại, du lịch , thăm thân trong thời gian xa nhà họ cần đến nơi ăn, chỗ ở, chỗ nghỉ ngơi tạm thời. Do vậy đã xuất hiện các cơ sở phục vụ ở trọ nhằm thỏa mãn nhu cầu của con người. Ngành khách sạn đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế - xã hội, nó không những đáp ứng nhu cầu về lưu trú cho sự vận động của con người mà còn là một bộ phận quan trọng không thể thiếu được trong sự phát triển du lịch của một vùng, một đất nước.
Tại Việt Nam, hệ thống khách sạn đang ngày càng được mở rộng và dần dần đáp ứng được nhu cầu của người dân cũng như của khách du lịch. Hiện nay chúng ta có trên 3000 khách sạn lớn nhỏ với khoảng 55.000 buồng. Nhìn chung do tác động của nhiều yếu tố mà các khách sạn này cũng gặp một số khó khăn nhất định. Nghiên cứu trường hợp khai thác ở khách sạn Sunny sẽ làm sáng tỏ một số vấn đề về phát triển kinh doanh lưu trú, chế độ ưu đãi nhân lực, giá cả, một số dịnh vụ chủ yếu của khách sạn .


BỐ CỤC
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KHÁCH SẠN SUNNY
1.1/ Vị trí, quy mô
1.2/ Mục đích thành lập
1.3/ Cơ cấu tổ chức
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA KHÁCH SẠN SUNNY
2.1/ Cơ sở vật chất
2.2/ Các loại hình dịch vụ mà cơ sở lưu trú có khả năng cung cấp cho khách​ 2.3/ Giá của một số loại hình chủ yếu
2.4/ Đối tượng khách chủ yếu của khách sạn Sunny
2.5/ Tình hình hoạt động của khách sạn
CHƯƠNG 3: HỆ THỐNG NHÂN LỰC CỦA KHÁCH SẠN
3.1/ Số lượng
3.2/ Chất lượng
CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ NHỮNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH LƯU TRÚ CỦA KHÁCH SẠN
Kết luận
Tài liệu tham khảo


Xem Thêm: Thực trạng kinh doanh tại khách sạn sunny
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng kinh doanh tại khách sạn sunny sẽ giúp ích cho bạn.