Đề Tà : Hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực tại công ty Xây dựng và triển khai công nghệ mới (2008)
nay khi nền công nghệ, khoa học kỹ thuật đang phỏt triển ở một trình độ rất cao. Nền kinh tế liên tục có những biến đổi về mặt chất lượng và số lượng, với chủng loại hàng hoá đa dạng, chất lượng hàng hoá được nâng cao. Làm cho cạnh tranh giữa cỏc vùng miền và trong cùng ngành nghề trở nên vô cùng quyết liệt. Một cụng ty hay một doanh nghiệp muốn tồn tại và phỏt triển thì luôn phải tìm mọi cỏch, mọi biện phỏp nhằm giảm chi phí giá thành, nâng cao chất lượng hàng hoá. Trong nền kinh tế phỏt triển thì cạnh tranh không chỉ đơn thuần nằm ở cạnh tranh về giá cả hàng hoá hay chất lượng hàng hoá, mà còn cạnh tranh về đội ngũ lao động, cạnh tranh về con người, bởi vì con người sẽ quyết định cỏc vấn đề trên. Chính vì vậy mà quản trị nhân sự trong một doanh nghiệp là vấn đề được quan tâm hàng đầu và luôn được ưu tiên phỏt triển.

Mà thực tế cho thấy nếu quản trị nhân sự ở công ty nào mà tốt thì công ty đó sẽ phỏt triển bền vững và toàn diện. Bởi vì quản trị nhân sự nó có tỏc động ảnh hưởng và quyết định cỏc hoạt động quản trị khỏc, tức là quản trị nhân sự tốt thì mọi hoạt động quản trị khỏc trong cụng ty sẽ đạt hiệu quả cao. Vì vậy hoạt động quản trị là hoạt động không thể thiếu trong bất kỳ một tổ chức một doanh nghiệp , một công ty nào.

Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này trong các doanh nghiệp và được sự giúp đỡ của các nhân viên công ty xây dựng và triển khai công nghệ mới, em đó lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực tại công ty Xây dựng và triển khai công nghệ mới” cho chuyờn đề tốt nghiệp. Ngoài phần mở đầu và kết luận, chuyờn đề gồm 3 chương:

Chương 1: Tổng quan về Cụng ty Xõy dựng và triển khai cụng nghệ mới

Chương 2: Thực trạng cụng tỏc quản lý nguồn nhõn lực ở Cụng ty Xõy dựng vả triển khai cụng nghệ mới

Chương 3: Một số giải phỏp nhằm hoàn thiện cụng tỏc quản lý nguồn nhõn lực ở Cụng ty Xõy dựng và triển khai cụng nghệ mới


Chương 1

TỔNG QUAN VỀ CễNG TY XÂY DỰNG VÀ

TRIỂN KHAI CễNG NGHỆ MỚI1.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CễNG TY XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI CễNG NGHỆ MỚI

1.1.1. Quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển

Cụng ty Xõy dựng và Triển khai Cụng nghệ Mới là một doanh nghiệp Nhà nước được thành lập theo quyết định số 146/KHCNQG-QĐ ngày 14 tháng 7 năm 1993 của Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia.

Theo quyết định số 55/QQ-KHCNNV, ngày 17/2/2005 của Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc chuyển cụng ty xõy dựng và triển khai cụng nghệ mới trực thuộc Trung tõm KHTN và CN Quốc gia thành Cụng ty Xõy dựng và Triển khai Cụng nghệ Mới trực thuộc Viện Khoa học và Cụng nghiệp Việt Nam.

Tờn tiếng Việt Nam: Cụng ty Xõy dựng và Triển khai Cụng nghệ Mới

Tờn giao dịch quốc tế: Construction and Technology Development Corporation (CTD Corporation)

* Trụ sở cụng ty: 18 đường Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội

* Điện thoại: (84-4) 8360974 - 8361421

* Fax: (84-4) 8361421

* Cụng ty cú chi nhỏnh tại cỏc tỉnh: Vĩnh Phỳc, Thỏi Nguyờn.

* Cụng ty cú văn phũng đại diện tại: Hà Nội, thành phố Hồ Chớ Minh, Đà Nẵng, Lạng Sơn, Nghệ An và nước ngoài.

1.1.2 Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Cụng ty

1.1.2.1 Chức năng, nhiệm vụ

- Xõy dựng cỏc cụng trỡnh dõn dụng và cụng nghiệp

- Tư vấn thiết kế và đầu tư xõy dựng

- Xõy dựng cỏc cụng trỡnh ỏp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và cỏc cụng trỡnh khỏc.

- Xõy dựng cụng trỡnh giao thụng, thuỷ lợi

- Xõy dựng, cải tạo sửa chữa và chuyển giao cụng nghệ cỏc lũ nung cụng nghiệp.

- Xõy dựng cỏc cụng trỡnh kỹ thuật hạ tầng đô thị.

- Nạo vột và bồi đắp mặt bằng, đào đắp nền, đào đắp cụng trỡnh.

- Sản xuất kinh doanh vật liệu, trang thiết bị, cấu kiện dựng cho xõy dựng, cho nghiờn cứu khoa học, cho sản xuất triển khai, cho bảo vệ, khai thỏc cụng trỡnh và cho sinh hoạt.

- Sản xuất kinh doanh vật liệu chịu lửa

- Thiết kế và thi cụng nội ngoại thất cụng trỡnh

- Liờn doanh liờn kết với cỏc tổ chức kinh tế trong nước và ngoài nước.

1.1.2.2. Cơ cấu tổ chức của cụng ty

Bộ mỏy quản lý của Cụng ty xõy dựng và triển khai cụng nghệ mới được xắp xếp theo 2 cấp. Gồm 1 Giám đốc điều hành quản lý Công ty theo chế độ một thủ trưởng và chịu trách nhiệm trước pháp luật và 1 hó Giám đốc phụ trách sản xuất kinh doanh của Công ty. Các chi nhánh và xớ nghiệp trực thuộc Cụng ty cú trỏch nhiệm hoàn thành nhiệm vụ Cụng ty giao.Sơ đồ 1: Cơ cấu tổ chức của cụng ty


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực tại công ty Xây dựng và triển khai công nghệ mới (2008)
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực tại công ty Xây dựng và triển khai công nghệ mới (2008) sẽ giúp ích cho bạn.