Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH May Đồng Tiến

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH May Đồng Tiến


  (Luận văn dài 72 trang)


  MỤC LỤC

  ￿￿￿￿￿￿


  Lời mở đầu  CHƯƠNG I

  GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH MAY ĐỒNG TIẾN

  I. Quá trình hình thành và phát triển .1

  II. Chức năng và nhiệm vụ

  2

  1. Chức năng 2

  2. Nhiệm vụ 2

  III. Quy mô sản xuất và đặc điểm quy trình sản xuất .3

  IV. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban 4

  1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý .4

  2. Chức năng và nhiệm vụ của từng phòng ban 5

  V. Thuận lợi và khó khăn .7

  1. Thuận lợi .7

  2. Khó khăn .7

  VI. Tổ chức công tác kế toán 8

  1. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty 8

  1.1. Hình thức tổ chức bộ máy kế toán .8

  1.2. Chức năng của từng phần hành kế toán 8

  2. Hình thức sổ sách kế toán .9

  3. Hệ thống tài khoản kế toán .10

  4. Chính sách kế toán áp dụng tại công ty 10  CHƯƠNG II

  CƠ SỞ LÝ LUẬN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT

  VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

  I. Những vấn đề chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm .11

  1. Chi phí sản xuất 11

  1.1. Khái niệm 11

  1.2. Phân loại 11

  1.2.1. Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung kinh tế (yếu tố) .11

  1.2.2. Phân loại chi phí sản xuất theo khoản mục .11

  1.2.3. Phân loại chi phí sản xuất theo các tiêu thức khác .12

  2. Giá thành sản phẩm 12

  2.1. Khái niệm 12

  2.2. Phân loại 12

  2.2.1. Giá thành kế hoạch .12

  2.2.2. Giá thành định mức .12

  2.2.3. Giá thành thực tế .12

  3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm .12

  II. Tổ chức công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm .13

  1. Xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành .13

  2. Kỳ tính giá thành .13

  3. Trình tự tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 13

  4. Nhiệm vụ kế toán 14

  III. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất 14

  1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 14

  2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 15

  3. Kế toán chi phí sản xuất chung .16

  IV. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm .18

  V. Các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang 19

  VI. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm .19  CHƯƠNG III

  TÌNH HÌNH THỰC TẾ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH

  GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH MAY ĐỒNG TIẾN

  I. Công tác tổ chức .21

  1. Đặc điểm tổ chức sản xuất và quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm .21

  1.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất .21

  1.2. Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 21

  2. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất, đối tượng tính giá thành và kỳ tính giá

  thành 22

  3. Phương pháp tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất 22

  4. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang 23

  5. Phương pháp tính giá thành sản phẩm .24

  II. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm .25

  1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 25

  1.1. Đặc điểm .25

  1.2. Chứng từ kế toán sử dụng và trình tự luân chuyển chứng từ .26

  1.3. Tài khoản sử dụng .26

  1.4. Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu tại công ty 26

  1.5. Tình hình phát sinh thực tế chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tại công ty 27

  2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 30

  2.1. Đặc điểm .30

  2.2. Chứng từ kế toán sử dụng và trình tự luân chuyển chứng từ .30

  2.3. Tài khoản sử dụng .31

  2.4. Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu tại công ty 31

  2.5. Tình hình phát sinh thực tế chi phí nhân công trực tiếp tại công ty 32

  3. Kế toán chi phí sản xuất chung .36

  3.1. Đặc điểm 36

  3.2. Chứng từ kế toán sử dụng và trình tự luân chuyển chứng từ 37

  3.3. Tài khoản sử dụng 38

  3.4. Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu tại công ty .38

  3.5. Tình hình phát sinh thực tế chi phí sản xuất chung tại công ty 39

  4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 45

  4.1. Tổng hợp chi phí sản xuất 45

  4.2. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ .46

  4.3. Tính giá thành sản phẩm 47  CHƯƠNG IV

  NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

  I. Nhận xét 50

  II. Kiến nghị .53  Bảng biểu minh họa

  Kết luận

  Tài liệu tham khảo


  Xem Thêm: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH May Đồng Tiến
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH May Đồng Tiến sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status