Đề tài: Thực trạng hiệu quả kinh doanh của Trung tâm Bưu chính liên tỉnh và quốc tế khu vực I trong thời gian vừa qua


MỤC LỤC​

PHẦN 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ TRUNG TÂM BƯU CHÍNH LIÊN TỈNH VÀ QUỐC TẾ KHU VỰC I


1. Giới thiệu chung về Trung tâm Bưu chính Liên tỉnh và Quốc tế khu vực I

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Trung tâm Bưu chính Liên tỉnh và Quốc tế khu vực I

1.2. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Bưu chính Liên tỉnh và Quốc tế khu vực I

1.3. Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Bưu chính liên tỉnh và Quốc tế khu vực I

1.4. Đặc điểm về lao động của Trung tâm Bưu chính Liên tỉnh và Quốc tế khu vực I

1.5. Đặc điểm về thiết bị công nghệ

1.6. Tổ chức mạng khai thác vận chuyển tại Trung tâm

1.6.1. Tổ chức mạng khai thác

1.6.2. Tổ chức mạng vận chuyển

1.6.2.1. Mạng vận chuyển trong nước

1.6.2.2. Mạng vận chuyển Quốc tế


PHẦN 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA TRUNG TÂM BƯU CHÍNH LIÊN TỈNH VÀ QUỐC TẾ KHU VỰC I TRONG THỜI GIAN VỪA QUA

2.1. Tình hình sản xuất kinh doanh

2.2. Tình hình vận chuyển

2.3. Phát triển mạng Bưu chính

2.4. Tình hình cạnh tranh và đối thủ cạnh tranh

2.4.1. Công ty Bưu chính quân đội (Viettel Post)

2.4.2. Công ty cổ phần Bưu chính Sài Gòn (Saigon Post)

2.4.3. Các đơn vị vận chuyển xã hội

2.4.4. Các hãng chuyển phát nhanh Quốc tế


PHẦN 3: ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA TRUNG TÂM BƯU CHÍNH LIÊN TỈNH VÀ QUỐC TẾ KHU VỰC I


Xem Thêm: Thực trạng hiệu quả kinh doanh của Trung tâm Bưu chính liên tỉnh và quốc tế khu vực I trong thời gia
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng hiệu quả kinh doanh của Trung tâm Bưu chính liên tỉnh và quốc tế khu vực I trong thời gia sẽ giúp ích cho bạn.