Đề tài: Giới thiệu chung và công tác quản trị nhân lực tại Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Hà Thành


MỤC LỤC​


1.1. Quá trình hình thành và phát triển công ty cổ phần sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Hà Thành

1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Hà Thành

1.2.1. Bộ máy tổ chức

1.2.2. Đặc điểm về sản phẩm

1.2.3. Đặc điểm về máy móc thiết bị

1.2.4. Qui trình công nghệ

1.2.5. Cơ cấu lao động

1.2.6. Kết quả sản xuất kinh doanh

1.2.7. Thị trường và đối thủ cạnh tranh

1.3. Công tác quản trị nhân lực của công ty

1.3.1. Về công tác tuyển dụng

1.3.2. Phân tích công việc

1.3.3. Đánh giá thực hiện công việc

1.3.4. Hoạt động đào tạo, nâng cao trình độ lao động

1.3.5. Tạo động lực cho người lao động

1.4. Nhận xét chung về công tác quản trị nhân lực tại công ty


Xem Thêm: Giới thiệu chung và công tác quản trị nhân lực tại Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giới thiệu chung và công tác quản trị nhân lực tại Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩ sẽ giúp ích cho bạn.