Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Giải pháp nâng cao kỹ năng kinh doanh, phát triển dịch vụ ở công ty giao nhận Biển Đông

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp nâng cao kỹ năng kinh doanh, phát triển dịch vụ ở công ty giao nhận Biển Đông


  GIỚI THIỆU NỘI DUNG NGHIÊN CỨU


  1. Lý do lựa chọn đề tài


  Xu thế tòan cầu hóa đã khiến thị trường ngày càng rộng mở không còn
  ranh giới giữa các quốc gia. Trên thương trường ấy nếu muốn thành
  công chúng ta không những phải có chiến lược đúng đắn mới mở được
  cánh cửa thành công cũng như mang đến cho mình cái nhìn chuẩn xác
  về tầm quan trọng của chiến lược kinh doanh, chiếm lĩnh thị trường.

  Bên cạnh đó, ngày nay đại đa số các doanh nghiệp thành công đều là
  những doanh nhiệp thể hiện được năng lực khác biệt, vượt trội trong
  việc phân biệt và đáp ứng được tối đa nhu cầu của khách hàng. Xét trên
  phương diện của nhân viên kinh doanh, việc tìm kiếm, phát hiện, thu
  hút, giữ chân được khách hàng, phát hiện những khó khăn, trở ngại của
  khách hàng và có những đề xuất giảøi quyết khả thi nhất cũng như xây
  dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng chủ yếu là điểm mấu chốt để
  có thể giúp doanh nghiệp luôn là người chiến thắng trong thị trường
  năng động, khẩn trương và cạnh tranh quyết liệt.
  Tất cả những điều này cho ta thấy rằng, ngày nay chúng ta đã bước vào
  thời đại mà khách hàng là trọng tâm, là lãnh đạo của cuộc bán hàng,
  liên quan đến tiền đồ và hạnh phúc của chính chúng ta. Từ đó cũng cho
  chúng ta một suy nghĩ: “phải chăng để tạo nên sự khác biệt trong kinh
  doanh đương đại, nhân viên kinh doanh cần hiểu, nắm vững và vận
  dụng thuần thục và linh họat những kỹ năng kinh doanh? có như thế sẽ
  hạn chế được những rủi ro, có thêm nhiều cơ hội làm ăn cũng như nâng
  cao lợi nhuận cho chính doanh nghiệp mình”. Trả lời câu hỏi dó cũng
  cho ta thấy một thực tế rằng kỹ năng tìm kiếm khách hàng, kỹ năng
  giao tiếp, nghe, hỏi .v v nói riêng hay kỹ năng kinh doanh nói chung
  của nhân viên kinh doanh đóng một vai trò thành công không nhỏ trong
  bối cảnh nền kinh tế hội nhập quốc tế như hiện nay.

  Song song đó, đội ngũ nhân viên tài năng, với tinh thần làm việc hăng
  say, phương tiện vật chất hiện đại, mô hình hệ thống tổ chức khoa học
  là công cụ hết sức quan trọng để doanh nghiệp nâng cao giá trị thương
  hiệu cũng như năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trong
  thời kỳ hậu WTO.

  Cũng phải nói thêm rằng, trong thời đại bùng nổ về công nghệ thông tin
  như hiện nay, ít có doanh nghiệp nào chiếm được ưu thế trong thời gian
  dài, cũng như thỏa mãn được hết những yêu cầu của tất cả các khách
  hàng một cách toàn diện. Cũng chính vì thế, việc cập nhật, tiếp thu và
  phát triển kỹ năng kinh doanh hiện đại liện tục, mới có thể kết hợp để
  tạo nên sức mạnh, giúp doanh nghiệp sống còn trong cuộc chiến thương
  mại cam go đầy thử thách của nền kinh tế thị trường. Đó cũng chính là
  lý do vì sao em chọn đề tài này làm đề tài tốt nghiệp của mình.

  2. Mục đích nghiên cưú của đề tài:

  Một doanh nghiệp điển hình chỉ nhận được sự phản hồi ý kiến từ 4 phần
  trăm khách hàng không hài lòng với dịch vụ, 96 phần trăm khác chỉ yên
  lặng bỏ đi và 91 phần trăm sẽ không bao giờ trở lại, 5 phần trăm quay
  lại do chưa tìm được nơi thay thế. Điều đó cho thấy một sự thiệt hại ghê
  gớm về mặt lợi nhuận cho các doanh nghiệp có chất lượng dịch vụ
  không tốt, nhân viên không biết cách xử sự với khách hàng mà đặc biệt
  là thiếu kỹ năng kinh doanh và kinh doanh như thế sẽ kéo xuống khả
  năng phát triển của công ty cũng như tự đánh mất lợi thế cạnh tranh của
  chính mình trên thị trường hội nhập tòan cầu.

  Trên cơ sở đó, đề tài sẽ hướng vào nghiên cứu chủ yếu các vấn đề sau:

  ã Hiểu rõ khái niệm bán hàng, kỹ năng kinh doanh cũng như bản chất của
  kỹ năng kinh doanh.
  ã Tìm hiểu và nhận dạng những trở ngại trong kinh doanh và phân lọai
  chúng một cách khoa học nhất nhằm có những giải pháp phù hợp.
  ã Phát hiện những kỹ năng kinh doanh cần thiết. Đề xuất cách tiếp thu và
  phát triển kỹ năng kinh doanh nhằm hòan thiện tính chuyên nghiệp
  trong môi trường kinh doanh quốc tế. Thông qua đó, góp phần hạn chế
  những rủi ro, khắc phục những nhược điểm về kỹ năng trong giao tiếp
  với khách hàng. Đồng thời tạo niềm tin và nâng cao kỹ năng kinh
  doanh cho nhân viên kinh doanh ở công ty tư nhân Việt Nam. Góp phần
  hòan thiện và phát triển chất lượng dịch vụ ngày một tốt hơn.

  ã Chuẩn hóa điều kiện tuyển chọn, phân bổ và đề bạt đội ngũ bán hàng
  với mục tiêu gầy dựng đối ngũ bán hàng giỏi. Thông qua đó, nâng cao
  giá trị thương hiệu thông qua đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp.

  ã Có những định hướng phát triển và giải pháp khả thi nhất để tìm và giữ
  lấy khách hàng mục tiêu cũng như khách hàng lớn, có được những
  nguyên tắc xoay xở trong những khỏanh khắc ra quyết định khi tiếp xúc
  với khách hàng nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu khách hàng.

  3. Phương pháp và phạm vi nghiên cứu
  3.1. Phương pháp nghiên cứu:


  Nghiên cứu được thực hiện dựa trên cơ sở phân tích so sánh, khám phá
  dựa trên các số liệu thứ cấp.

  Nghiên cứu khám phá được thực hiện qua kỹ thuật thảo luận nhóm tập
  trung, cũng như lấy ý kiến của các chuyên gia.

  Các dữ liệu thứ cấp bao gồm: các thông tin về kỹ năng kinh doanh trong
  và ngòai nước được cung cấp trên các phương tiện thông tin đại chúng
  như: báo, tạp chí chuyên ngành giao nhận, tạp chí kinh tế, các website
  chuyên ngành kinh tế, hàng hải, giao nhận quốc tế. Cũng như các thông
  tin về nội dung được thực hiện ở các buổi hội thảo nâng cao kỹ năng
  kinh doanh trong thời kỳ hội nhập hậu WTO hiện nay của nươc ta.

  3.2. Phạm vi nghiên cứu

  Đề tài này chỉ tập trung nghiên cứu vịệc nâng cao kỹ năng kinh doanh
  trong lĩnh vực dịch vụ giao nhận vận tải quốc tế dựa trên những trở ngại
  thực tế được quan sát và thu thập từ thông tin thứ cấp. Từ đó, đề xuất
  những những giải pháp định hướng để tiếp thu và phát triển những kỹ
  năng đó, nhằm hòan thiện kỹ năng kinh doanh ngày càng chuyên
  nghiệp cho nhân viên kinh doanh và phát triển chất lượng dịch vụ ngày
  càng tốt hơn ở các doanh nghiệp tư nhân Việt Nam trong lĩnh vực giao
  nhận vận tải quốc tế hiện nay.

  Vì thời gian nghiên cứu có giới hạn và kiến thức còn nhiều hạn chế,
  nên chắc hẳn đề tài còn nhiều thiếu xót. Mong Thầy, Cô và bạn đọc
  góp ý để đề tài ngày một hòan thiện hơn.

  4. Ýù nghĩa thực tiển của đề tài

  Đề tài này có ý nghiã thưc tiển đối với họat động kinh doanh của công ty
  TNHH giao nhận Biển Đông (T&M Forwarding Co., LTD) thể hiện qua
  các điểm sau:

  ã Kết qủa đạt được giúp cho Ban Lãnh Đạo của công ty thấy được hiện
  trạng về kỹ năng kinh doanh của nhân viên, cũng như chẩn bệnh được
  chất lượng dịch vụ thông qua đội ngũ bán hàng của mình.

  ã Kết qủa cũng cho thấy, vai trò của các kỹ năng kinh doanh quan trọng
  như thế nào, cũng như cho thấy mức độ phù hợp với yêu cầu thực tế đòi
  hỏi của thị trường hiện nay mà một nhân viên kinh doanh cần phải có.
  Đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam tham gia vào tổ chức thương mại the
  giới, thời điểm mà hàng hóa, con người, thông tin tự do di chuyển cũng
  như thế giới này là một về thị trường và thông tin.

  ã Các giải pháp của các nhân đề ra từ kết qủa nghiên cứu, phân tích se
  góp phần hòan thiện và phát triển kỹ năng kinh doanh cũng như góp
  phần nâng cao chất lượng dịch vụ của công ty trong thời gian tới.

  ã Đề tài là tài liệu tham khảo rất hữu ích cho doanh nhân và các chủ the
  muốn nghiên cứu về kỹ năng kinh doanh và những vấn đề liên quan.
  Trong thời gian tới, việc tiếp thu và phát triển kỹ năng kinh doanh một
  cách chuyên nghiệp có thể trở thành một môn học chính thức và quan
  trọng trong đào tạo nguồn nhân lực của Việt Nam. Đề tài này có the
  xem như một ví dụ thực tế để các giáo viên, sinh viên cùng nghiên cứu,
  xây dựng, phát triển dịch vụ.

  5. Cấu trúc của luận văn

  Cấu trúc của luận văn như sau:
  ™ Phần Mở đầu

  Phần Nội dung

  ã Chương 1: Tổng quan về giao nhận vận chuyển quốc tế và các
  khái niệm liên quan đến kỹ năng kinh doanh.

  ã Chương 2: Thực trạng kỹ năng kinh doanh cần tiếp thu và phát triển
  ở công ty TNHH giao nhận Biển Đông.

  ã Chương 3: Hệ thống giải pháp nâng cao kỹ năng kinh doanh, phát
  triển dịch vụ ở công ty giao nhận Biển Đông.

  Phần kết luận
  ã Kết luận
  ã Kiến nghị  Xem Thêm: Giải pháp nâng cao kỹ năng kinh doanh, phát triển dịch vụ ở công ty giao nhận Biển Đông
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nâng cao kỹ năng kinh doanh, phát triển dịch vụ ở công ty giao nhận Biển Đông sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status