Đề tài: Một số giải pháp tăng lợi nhuận trong hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Nam Sơn


MỤC LỤC​

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG 1: LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG


1.1. Lợi nhuận và vai trò của lợi nhuận đối với doanh nghiệp

1. 1.1. Lợi nhuận của doanh nghiệp

1.2.Xác định lợi nhuận của doanh nghiệp

1.2.1. Các yếu tố cấu thành lợi nhuận của doanh nghiệp

1.2.2. Phương pháp xác định lợi nhuận của doanh nghiệp

1.2.3. Tỷ suất lợi nhuận của doanh nghiệp.

1.3. Nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp


CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM SƠN

2.1 Tổng quan về Công ty Cổ phần TM và DV NAM SƠN

2.1.1 Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của công ty NAM SƠN

2.1.2 Cơ cấu tổ chức của công ty

2.1.3 Đặc điểm của công ty

2.2 Thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty Cổ phần TM và DV NAM SƠN

2.2.1 Thực trạng hoạt động kinh doanh

2.2.2 Tình hình tài chính trong công ty Cổ phần TM và DV NAM SƠN

2.2.3 Tình hình thực hiện nghĩa vụ ngân sách nhà nước năm 2007

2.3. Nhận xét về lợi nhuận của Công ty NAM SƠN

2.3.1 Kết quả đạt được

2.3.2 Hạn chế và nguyên nhân

2.3.2.1 Hạn chế

2.3.2.2 Nguyên nhân


CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG LỢI NHUẬN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY Cổ PHẦN TM VÀ DV NAM SƠN

3.1 Sự cần thiết khách quan

3.2. Giải pháp tăng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của Công ty NAM SƠN

3.2.1. Tối ưu hoá doanh thu tiêu thụ hàng hoá, dịch vụ nhằm tối đa hoá lợi nhuận của Công ty

3.2.2. Tối thiểu hoá chi phí

3.2.3 Những giải pháp khác


KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Một số giải pháp tăng lợi nhuận trong hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp tăng lợi nhuận trong hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ sẽ giúp ích cho bạn.